Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Fler upplysta beslut genom omvänt mentorskapsinitiativ

I december förra året startade ett omvänt mentorskapsinitiativ där medlemmarna i SEB:s verkställande ledning parades ihop med några av bankens millenier för att få nya perspektiv. För Mats Torstendahl, chef för Företag och Privatkunder, och Maria Bernstål, säljchef för SME-segmentet inom Markets, blev det en framgångsrik matchning.

Inledningsvis skulle mentorskapet fokusera på digitalisering, vilket var en av anledningarna till att Maria Bernstål valde att ansöka när det annonserades på intranätet.

– Jag hade jobbat mycket med transformation och digitalisering inom mitt område, så jag tyckte att jag skulle kunna bidra. Sedan såg jag det som en möjlighet att skapa ett nätverk, inte bara med medlemmar i verkställande ledningen, utan också med de andra mentorerna, säger Maria.

Paren skapades sedan utifrån intressen och arbetsområden inom banken. Varken mentorerna eller adepterna hade någon inverkan på matchningen och även om Mats och Maria visste om varandra så kände de inte varandra sedan innan.

– Jag fick reda på att Mats brukade ge bort en bok när han exempelvis går på middagar, så jag bestämde mig för att ge honom en bok vid vårt första möte. Det blev "Get digital or die trying", vilket passade mycket bra, säger Maria.

Jämställdhet, digitalisering och samarbete

Nu har det snart gått ett år sedan mentorskapet började och för Mats har det varit starten på en förändringsresa.
– Våra samtal har kastat ljus på många viktiga frågor. Under året har jämställdhetsfrågorna varit i fokus och det har varit oerhört värdefullt att fånga Marias perspektiv och erfarenheter som ung kvinna i banken, säger han och fortsätter:

– Vi har bland annat diskuterat hur vi kan stötta kvinnor att ta sig fram i banken och få nya utmaningar för att så småningom bli aktuella för positioner i ledningsgrupperna. Det är viktigt att göra grundjobbet för att skapa förändring.

Andra frågor som diskuterats under året är digitalisering, tvärfunktionella samarbeten och företagskultur.
– För mig har mötena med Mats gett väldigt mycket energi. Han har varit ödmjuk, mycket lyhörd och tagit anteckningar. Det känns verkligen som att det jag säger påverkar, säger Maria.

Dialogerna har ibland gjort att Mats tagit annorlunda beslut än vad han kanske gjort utan mötena med Maria.

– Framför allt så har det hjälpt mig ta mer upplysta beslut i vissa situationer. Det är omöjligt att ha enskilda dialoger med alla 15 000 medarbetare. En av styrkorna med mentorskapet är att få inblick i organisationen och Maria representerar en del av den, säger Mats.

Utbytet är avgörande

Under mentorskapet har Maria och Mats själva valt frekvensen för sina möten där de med jämna mellanrum utbyter kunskap. Och just utbytet är viktigt att betona enligt dem båda.
– När man pratar om mentorer och adepter låter det lätt hierarkiskt. Detta är ett gemensamt mentorskap som bygger på tillit där vi både ger och tar, vilket förhoppningsvis gör oss lite klokare, avslutar Mats.