Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

EU pekar ut finanssektorn som viktig för hållbarhet

SEB:s ambition att vara en förebild inom hållbar utveckling får draghjälp när EU nu pekar ut finanssektorn som avgörande för att leva upp till Parisavtalets klimatmål.

 – Det är ett gigantiskt skifte i synen på finanssektorns roll för att bidra till en grön och hållbar omställning. Det är en möjlighet för oss i branschen att stärka vårt förtroende hos allmänheten för att bidra till samhällets utveckling, säger Marie Baumgarts.

270 miljarder euro

EU-kommissionen vill styra kapitalflödena mot mer grönt och ökad hållbarhet och beräknar att det behövs årliga nyinvesteringar på 270 miljarder euro inom områdena energi, transport, vatten och avfallshantering.

– Det här hjälper till att belysa vår viktiga roll i samhället och vilken oerhört stor påverkan vi och våra kunder kan ha genom de beslut vi fattar dagligdags. Det är ingen nyhet för oss i branschen, men nu skickar kommissionen ett pärlband av förändringsförslag. Det är en signal till marknaden om att snabbt inkludera även miljö och sociala frågor i värderingar och affärsbeslut.

Den 8 mars presenterade EU-kommissionen handlingsplanen ”Financing sustainable growth” som visar hur finanssektorn ska bidra till att EU når de klimat- och energimål för att leva upp till Parisavtalets mål om att begränsa jordens uppvärmning till två grader.

Vad betyder det för SEB? 

– Det här blir ett viktigt perspektiv i vår affärsplan för de kommande åren. Där har vi bra timing. Men, till exempel, bara målet att minska koldioxidutsläppen med 40 procent kommer att få stora konsekvenser för oss, våra kunder och vår rådgivning.

Riktningen är tydlig, EU vill öka kapitalflödena till det som är grönt och hållbart och indirekt styra bort från icke hållbart. 

– Vi behöver fortsätta utveckla våra hållbara produkter, som än så länge är lite av nischprodukter, för att kunna ta emot och slussa betydligt större kapitalflöden till hållbara investeringar, säger Marie Baumgarts.

Handlingsplanen har tagits fram av en speciellt utsedd arbetsgrupp på 20 personer. Sverige representerades av Magnus Billing, vd för Alecta.