Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Dessa hållbarhetsfrågor tycker SEB:s kunder är viktigast

Bekämpa klimatförändringen. Rent vatten och sanitet. God utbildning åt alla. Dessa är de tre hållbarhetsfrågor som SEB:s kunder tycker är viktigast.

Efter sommaren kontaktade SEB de privatkunder som sparar i SEB Hållbarhetsfond Sverige och bad dem berätta vilka av FN:s 17 hållbarhetsmål som de tyckte att banken ska fokusera på framöver.

– Genom våra fonder arbetar vi aktivt för att påverka hållbarhetsarbetet i de bolag vi investerar i. Eftersom det är kundernas kapital som vi representerar, känns det självklart att ta reda på vilka frågor de vill att vi ska driva, säger Gabriel Lundström, hållbarhetsansvarig inom Företag och Privatkunder på SEB.

Gensvaret blev stort och många kunder tog sig tid att skriva utförliga förklaringar till varför de valt som de gjort. Klimatfrågan var den fråga som flest kunder tyckte var viktigast, framför allt de i åldersgruppen 18-30 år. Många ansåg att även om alla mål är viktiga, så är det en förutsättning för planetens framtid att vi får stopp på klimatförändringen och att det arbetet därför måste prioriteras.

– Bland dem i åldersgruppen 56-75 betonade flera även rätten till god utbildning. Genom det kan man höja medvetenheten kring hållbarhetsmaningarna och hur man kan jobba med dem. Det är tydligt att det finns ett stort engagemang kring hållbarhetsfrågor generellt och att det är viktigt för kunderna att se hur de med sina sparpengar kan vara med och påverka, säger Gabriel.

Som ett resultat av kundernas svar i enkäten kommer SEB att intensifiera arbetet med att stoppa klimatförändringen.

– Sedan vi fick kundernas svar har vi gått med i samarbetsorganet Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). Här samlas investerare från hela världen för att försöka påverka de hundra bolag som står för den största andelen utsläpp, säger Hans Ek, ägar- och hållbarhetsansvarig inom SEB:s fondbolag SEB Investment Management.

– I Sverige och Norden är SEB välkända och kan därför arbeta mer självständigt med att påverka bolag. Utanför Norden har vi hjälp av Hermes Equity Ownership Services, en av världens ledande aktörer inom bolagsdialoger. Genom vårt engagemang i IIGCC får vi tillsammans med andra investerare större möjligheter att påverka bolag, främst inom gas- och oljeindustrin, i en hållbar riktning. Med vårt engagemang når vi närmare 700 företag med vår dialog om hållbarhet.

För att påverka företag i en hållbar riktning jobbar SEB huvudsakligen med tre spår; att aktivt välja in hållbara bolag i fonderna, att välja bort bolag som inte uppfyller bankens hållbarhetskrav samt att föra en dialog med bolag om hur de kan bli mer hållbara.

I sitt hållbarhetsarbete fokuserar SEB på att:
• påverka europeiska kraftbolag att minska sin användning av kol
• påverka företag att minska sin användning av palmolja
• driva frågor om mänskliga rättigheter inom gruvindustrin i Afrika
• arbeta för att få fler kvinnor i styrelserna.

Före sommaren kommer SEB att återkoppla till kunderna om hur hållbarhetsarbetet fortskrider.