Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Bra diversifierad service för global kapitalförvaltare

– SEB erbjuder en bra och globalt diversifierad service över såväl regioner som tillgångsklasser. Samarbetet fungerar bra såväl för våra portföljförvaltare som för vår administrativa personal. Det säger Mikko Mursula, finanschef på det ömsesidiga finländska pensionsbolaget Ilmarinen, som sett till förvaltat kapital är ett av de 20 största i Europa. 

Ilmarinen, vars namn är hämtat från det finländska Kalevalaeposet, gick under fjolåret samman med det mindre, ömsesidiga bolaget Etera.

Ilmarinen är en del av den obligatoriska marknaden för tjänstepensioner och ansvarar för pensioner (inbetalningar och utbetalningar) för cirka 1,1 miljoner finländare. Det förvaltade kapitalet uppgår till drygt 45 miljarder euro (drygt 420 miljarder kronor).

Mikko Mursula basar över ett 100-tal personer inom kapitalförvaltningsverksamheten, fördelade på både front- och backofficepersonal. Många av dem har löpande och frekventa kontakter med SEB, som är en av pensionsbolagets viktigaste samarbetsparter.

– När jag talar med våra nyckelpersoner om samarbetet med SEB är det några gemensamma nämnare som återkommer. Dit hör bland annat goda personliga relationer, samt den starka lokala närvaron här i Finland och övriga Norden. Det underlättar samarbetet, säger han.

– SEB är en stor aktör på den nordiska marknaden för företagsobligationer och börsintroduktioner och det innebär att vi får god förstahandsinformation om intressanta investeringsmöjligheter. Men, som global kapitalförvaltare, har vi även god nytta av bankens internationella nätverk, inte minst i Asien.

SEB får också höga betyg för ett erfaret och kompetent team inom aktieanalys. Banken ses också som ledande inom hållbarhetsområdet.

– SEB var en av de första som inkluderade hållbarhetsaspekter i sin aktieförvaltning, säger Mikko Mursula.

– Vi är alltid transparenta och öppna kring vilka aktörer vi väljer som samarbetspartner och SEB är en av våra viktigaste.