Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Beslut fattat om statsbudgeten för 2019 – vad är nytt?

Det budgetalternativ som moderaterna och kristdemokraterna presenterat vann omröstningen i riksdagen. Vi har frågat vår privatekonom Jens Magnusson vad det innebär.

Vad innehåller budgeten i stora drag?

Det är en ganska expansiv budget med statliga utgiftsökningar och inkomstminskningar på ca 40 miljarder kronor medan finansieringen ligger en bit över 20 miljarder. De största satsningarna ligger på polisen, försvaret, sjukvården, välfärdspengar till kommunerna och sänkta inkomstskatter. Besparingarna handlar i huvudsak om neddragningar på arbetsmarknadspolitiken, byggsubventioner, miljöpolitik och myndighetsanslag. Vissa åtgärder är ganska översiktligt beskrivna och det kommer nu bli en ovanlig och lite komplicerad uppgift att få ordning på alla detaljerna och instruktionerna till myndigheterna innan årsskiftet, trots att vi fortfarande inte har någon regering.

Vilka är de viktigaste förändringarna ur ett privatekonomiskt perspektiv?

De största förändringarna handlar om sänkta inkomstskatter. Den nya budgeten innebär skattesänkningar på omkring 20 miljarder kronor jämfört med 2018. Det handlar om sänkt skatt för pensionärer, höjd gräns för att betala statlig skatt och ett förstärkt jobbskatteavdrag. Det förstärkta jobbskatteavdraget ger för de flesta som arbetar runt 200 kronor lägre skatt i månaden medan det för den som tjänar över brytpunkten för statlig skatt (42 000 kronor per månad) blir ytterligare knappt 300 kronor i skattesänkning. Samtidigt slopas dock avdragsrätten för fackföreningsavgifter så för den som är med i facket försvinner runt en hundralapp av skattesänkningen. I budgeten finns det också planer på ett avskaffande av flygskatten och ett utökat RUT- och ROT avdrag till totalt max 75 000 kronor per år, men där saknas än så länge skarpa lagförslag och det kommer inte att ske vid årsskiftet utan senare under året.

När vi får en ny regering på plats, kan den då ändra budgeten om den vill?

Ja, det kan den. Den nya regeringen kan skriva en så kallad ändringsbudget och lägga till eller dra bort pengar från olika anslag. Det som däremot är svårt att ändra under pågående budgetår är inkomstskatterna. De ändras normalt bara vid årsskiften eftersom det annars blir knepigt med deklarationer, preliminärskatteinbetalningar och annat. Men i stort sett allt annat kan ändras och det ska bli intressant att se hur en ny regering väljer att göra när den väl är på plats.