Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

”Banker har nyckelroll i hållbar omställning”

– Finansmarknaden har en nyckelroll för att skapa ekonomiska drivkrafter som bidrar till en hållbar omställning. Ju bättre vi blir på det, desto snabbare går omställningen. Det säger Karl-Oskar Olming, som i augusti tillträdde en roll som chefsstrateg för hållbarhet på SEB.

Varför har du sökt dig till SEB?

– Samhället befinner sig i en förändringsfas och det blir allt tydligare hur betydelsefull finansmarknaden är för den resan. SEB, som ledande affärsbank i Norden, har en viktig roll att spela i den transformationen. Jag tilltalas av SEB:s ambition att vara en förebild inom hållbarhetsområdet.

Karl-Oskar Olming är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm, där han specialiserade sig på internationell ekonomi. Efter några år som konsult gick Karl-Oskar till ILO (International Labour Organisation) ett FN-organ, som förenar stater, arbetsgivarorganisationer och fackförbund runt om i världen. Han var stationerad i Sri Lanka, Genevé och Karibien.

Sedan 2009 har han arbetat vid Exportkreditnämnden, där han var hållbarhetschef och biträdande chef för riskavdelningen. Han byggde upp hållbarhetsarbetet till att bli en av de tre primära riskparametrarna, vid sidan av land- och kreditrisk. De tre senaste åren har han varit EKN:s Afrikarepresentant med fokus på hållbarhet och affärsutveckling. I juni flyttade han till Sverige med familjen.

Vad är det viktigaste bank-och finanssektorn kan åstadkomma?

– Som bank har vi stor makt att driva utvecklingen genom att i vår kreditgivning och investeringsrådgivning påverka företag mot mer ansvarstagande och hållbarhet. Därför är det centralt att integrera hållbarhet i all vår verksamhet. Vi behöver bli bättre på att hantera sociala och miljömässiga risker i våra tjänster och produkter.

– Det handlar om att skapa korrekta incitament. När finansmarknaden på allvar prisar in de lägre risker som investeringar som löser samhällsproblem innebär kommer de ekonomiska drivkrafterna att bidra till att utvecklingen går i rätt riktning.

Vilken är den viktigaste hållbarhetsfrågan just nu?

– Globalt är det tveklöst klimatfrågan, det är grunden för allt, det handlar ytterst om vår överlevnad. Liksom att näringslivet har en nyckelroll, att företagande, entreprenörskap och innovation kommer att vara avgörande för att på allvar åstadkomma förändring.

– Men vi behöver också bli ännu bättre på att erbjuda produkter som stödjer hållbara lösningar. SEB var exempelvis tidigt ute och skapade tillsammans med Världsbanken den första gröna obligationen år 2008. Detta har idag vuxit till en global, miljardindustri, som löpande bidrar till att styra ekonomiska flöden till klimatåtgärder.

– Vi har också många andra exempel på hållbara produkter exempelvis gröna bolån, hållbarhetsfonder och mikrofinansfonder. Vi ser stora möjligheter att skapa kommersiellt bärkraftiga produkter, som bidrar till en bättre värld.