Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Utblick för ekonomin och investeringar 2017

Ekonomin utvecklas positivt under 2017 till följd av fortsatt låga räntor och en mer expansiv finanspolitik. Alltfler företag kommer också att rapportera vinstökningar under året, men det har finansmarknaderna i stor utsträckning redan diskonterat. Det säger SEB:s experter i en kort film.

Det är SEB:s placeringsstrateg Johan Hagbarth som samtalar med bankens chefekonom Robert Bergqvist och Fredrik Öberg, Chief Investment Officer, om utsikterna för ekonomin och investeringar under 2017. De blickar också tillbaka på 2016.

Förra året började dramatiskt med oljeprisfall men sedan blev det en stabilare utveckling trots oväntade händelser som att Storbritannien röstade för att lämna EU och Donald Trump vann valet i USA.

Robert Bergqvist har en positiv grundsyn på ekonomin inför 2017. Han tror på fortsatt låga räntor, även om en del centralbanker börjat höja dem något och fler höjningar väntar. Det finns också möjligheter till mer expansiv finanspolitik.

Han pekar på att beredskapen inför olika utfall i viktiga val i Europa, bland annat i Tyskland och Frankrike, är mycket god.

Fredrik Öberg delar upp 2017 i två delar och tror utvecklingen på de finansiella marknaderna kan fortsätta vara positiv under första halvan innan investerarna eventuellt blir mer försiktiga under andra halvan av året. Sammanlagt varnar både han och de andra experterna för att ha för höga förväntningar på utvecklingen under året som kommer.