Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Test med blockkedja digitaliserar internationell handel

SEB har tillsammans med elva ledande trade finance-banker utvecklat en prototyp för att med hjälp av blockkedjeteknik modernisera den manuella och tidskrävande dokumenthanteringen vid internationell handel. ”Tekniken har förutsättningar att skapa stora effektiviseringsvinster för alla parter, minska riskerna och i förlängningen gynna tillväxten för internationell handel”, säger Paula da Silva, chef för Transaction Services, SEB.

Projektet har skett i samarbete med R3, ett amerikanskt teknikbolag, som utvecklar Corda, en infrastrukturplattform för den finansiella sektorn. SEB har sedan 2015 ingått i ett internationellt bankkonsortium, Distributed Ledger Group, som samarbetar med R3 för att utveckla blockkedjeteknik. Sedan i maj är SEB delägare och största nordiska investerare i R3.

Ett första proof of concept gjordes under 2016 och i februari-mars startade arbetet med att ta fram en fullskalig prototyp för att hantera hela kedjan i samband med en exportaffär. Detta sker genom att alla parter, såväl köpare och säljare, som aviserande och bekräftande bank, har tillgång till en distribuerad liggare, där de nödvändiga dokumenten, registreras samtidigt hos alla deltagare.

Blockkedjetekniken har stor effektiviseringspotential.

– Det finns potentiella fördelar för alla delar i kedjan, inte bara för bankerna, utan även för köpare och säljare, som kan göra stora effektiviseringsvinster och minska de operationella riskerna. Resultatet från prototypen visar att tekniken och lösningen fungerar, säger Paula da Silva.

Detta kan även gynna den internationella handeln.

– Idag är det en hel del internationella affärer, som inte blir av, eftersom många mindre och medelstora företag upplever att processen är för kostsam, resurskrävande och riskfylld.