Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s resultat för första kvartalet 2017

Rörelseresultatet uppgick till 5,5 miljarder kronor (5,6) i det första kvartalet 2017 och räntabiliteten var 12,2 procent (12,2). Exklusive jämförelsestörande poster, som uppstod under 2016, var räntabiliteten 11,7 procent (11,8). 

Rörelseresultatet uppgick till 5,5 miljarder kronor (5,6) i det första kvartalet 2017 och räntabiliteten var 12,2 procent (12,2). Exklusive jämförelsestörande poster, som uppstod under 2016, var räntabiliteten 11,7 procent (11,8). 

SEB:s VD och koncernchef, Johan Torgeby, kommenterar resultatet:

“Med SEB:s breda affärsmix kan vi stödja våra kunder och skapa långsiktig lönsam tillväxt även i en mer komplex omvärld. Trots många oroväckande tendenser och händelser globalt sett finns det också skäl att vara mer optimistisk när det gäller tillväxt i världsekonomin. Det mer positiva affärsklimatet från slutet av förra året fortsatte in i början av 2017, vilket har avspeglats i utvecklingen på finansmarknaderna under kvartalet. Det ledde till en bra början på året för SEB”.

Rörelseresultatet uppgick till 5,5 miljarder kronor (5,6) i det första kvartalet 2017 och räntabiliteten var 12,2 procent (12,2). Exklusive jämförelsestörande poster, som uppstod under 2016, var räntabiliteten 11,7 procent (11,8). 

Rörelseintäkterna uppgick till 11,2 miljarder kronor i det första kvartalet (11,6). Jämfört med det första kvartalet 2016 ökade rörelseintäkterna med 10 procent. Rörelsekostnaderna uppgick till 5,4 miljarder kronor, en minskning med 5 procent jämfört med förra kvartalet (5,7). 

Kreditkvaliteten var fortsatt god och kreditförlustnivån var 5 baspunkter i kvartalet (8). Likviditetstäckningsgraden var 133 procent (168 vid årsskiftet). Kapitalpositionen fortsatte att förstärkas med en kärnprimärkapitalrelation på 18,9 procent (18,8 vid årsskiftet). Vår egen beräkning av kärnprimärkapitalkravet, inklusive tillägg för löptidsgolv och riskvikter för företag, uppgick till 17,0 procent. 

För ytterligare information, kontakta

Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00

Jonas Söderberg, chef Investor Relations, 08-763 83 19; 073-521 02 66

Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00

Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2017, kl. 07.00 CET.

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 927 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 800 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 000 medarbetare. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.