Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s resultat för det andra kvartalet 2017

Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2017 uppgick till 5,7 miljarder kronor (5,5) och räntabiliteten var 13,2 procent (12,2). Exklusive jämförelsestörande poster, som uppstod under 2016, var räntabiliteten 12,7 procent (11,7).

SEB:s VD och koncernchef, Johan Torgeby, kommenterar resultatet:

“Allteftersom affärsläget fortsatte att förbättras ökade kundernas aktivitetsnivå i alla segment och marknader där vi verkar. Med SEB:s diversifierade affärsmix kan vi stödja våra kunder och generera uthållig vinsttillväxt också i den rådande komplexa miljön. I det andra kvartalet ökade rörelseintäkterna och rörelseresultatet både jämfört med förra året och det första kvartalet i år”.

Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2017 uppgick till 5,7 miljarder kronor (5,5) och räntabiliteten var 13,2 procent (12,2). Exklusive jämförelsestörande poster, som uppstod under 2016, var räntabiliteten 12,7 procent (11,7).

Rörelseintäkterna uppgick till 11,4 miljarder kronor i det andra kvartalet (11,2). Jämfört med det andra kvartalet 2016 ökade rörelseintäkterna med 2 procent. Rörelsekostnaderna uppgick till 5,5 miljarder kronor (5,4). Jämfört med det andra kvartalet 2016, ökade rörelsekostnaderna med 3 procent.

Kreditkvaliteten var fortsatt god och kreditförlustnivån var 6 baspunkter i kvartalet (5). Likviditetstäckningsgraden var 120 procent (168 vid årsskiftet). Kapitalpositionen var fortsatt stark med en kärnprimärkapitalrelation på 18,9 procent (18,8 vid årsskiftet). SEB:s egen beräkning av kärnprimärkapitalkravet, inklusive tillägg för löptidsgolv och riskvikter för företag, uppgick till 17,0 procent.

Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017, kl. 07.00 CET.