Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Läs om framstegen i SEB:s hållbarhetsrapport

Ramverk för gröna obligationer och grön låneportfölj, en ny modell för att analysera hållbarhetsfaktorer i aktieanalysen av företag och ökad användning av positivt urval i fondförvaltningen. Det är några av framstegen i SEB:s hållbarhetsrapport för 2016, som nu finns tillgänglig på svenska.

I rapporten redovisas bankens hållbarhetsarbete inom tre områden: ansvarsfulla affärer, människor och samhälle och miljö. SEB som strävar efter att vara en förebild inom hållbarhet i finansbranschen tog ett tydligt steg framåt förra året då SEB som enda nordiska bank inkluderades i Dow Jones Sustainability Index, den globalt mest erkända hållbarhetsrankningen för investerare.

Under året beslutade SEB:s fondbolag att utesluta företag som är involverade i termisk kolutvinning, det vill säga gruvverksamhet, där kol står för mer än 20 procent av bolagets omsättning. Rapporten lyfter också fram att SEB är en av de största förvaltarna av mikrofinansfonder i Europa. Vid årets slut hade över fyra miljarder kronor investerats i fyra fonder, som via mikrofinansieringsinstitut nådde mer än 17 miljoner människor i ett 30-tal utvecklingsländer.

En allt större del av fondförvaltningen tillämpar nu positivt urval, vilket innebär att man aktivt väljer in och överviktar bolag som arbetar på ett bra sätt med koldioxidutsläpp, vattenförbrukning och hantering av giftigt avfall.

ESG i aktieanalysen

En nyhet under 2016 var den nya utvärderingsmodell för miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade faktorer (ESG) i aktieanalysen som lanserades som en pilot av SEB Equity Research. Verktyget används för att identifiera hållbarhetsfaktorer som kan påverka aktievärderingen och som inte redan återspeglas i den befintliga aktieanalysen.

SEB har också etablerat ett grönt ramverk och en dedikerad grön låneportfölj som vid årsskiftet uppgick till 11,8 miljarder kronor. Dessa lån finansierar projekt som främjar övergången till en koldioxidsnål och klimatvänlig utveckling.

En hel sida i rapporten beskriver hur SEB förhåller sig till och jobbar med FN:s 17 hållbara utvecklingsmål, SDG, något som stegvis nu integreras i verksamheten hos SEB, inom näringslivet globalt och i världens nationer.