Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB viktig partner i fortsatt tillväxtresa

Med sju nya apotek, en omsättning som växer nästan tre gånger snabbare än marknaden och ett operativt rörelseresultat som nästan fördubblats kan Katre Kõvask, vd för den estniska apotekskedjan Südameapteek se tillbaka på ett starkt år. En öppen, flexibel och nära relation med den finansiella partnern SEB är en viktig beståndsdel i den fortsatta expansionen.

Katre Kõvask tillträdde i november 2015 som vd för den snabbväxande apotekskedjan som sedan varumärket lanserades år 2011 har uppnått positionen som den andra största i landet sett till omsättningen. 

Därförinnan arbetade Katre Kõvask 15 år i livsmedelsbranschen, varav de senaste åren som vd för det börsnoterade Premia Foods. Apoteksvärlden är helt ny för henne, men samtidigt en form av återgång till rötterna eftersom hennes barndomsdröm var att bli läkare, precis som hennes mor. 

– Jag hade tänkt studera medicin, men vid den tiden, några år efter frigörelsen från Sovjet var det alltför lockande att studera ekonomi och vara med och bygga upp marknadsekonomin i Estland, säger hon. 

Südameapteek har 76 apotek runt om i landet, inklusive fem som drivs av franchisetagare. Företaget har 365 anställda och en omsättning på 51 miljoner euro. Under fjolåret växte omsättningen med 14 procent, medan marknaden som helhet växte med 5-6 procent.

Katre Kõvask räknar med fortsatt tillväxt och ser att marknaden präglas av två tydliga trender.

– Det finns en tydlig hälsotrend bland de yngre och den innebär att försäljningen av icke receptbelagda produkter som vitaminer, mineraler, kosttillskott kommer att fortsätta öka. En annan trend är att det växer fram digitala lösningar, som hjälper apoteken att ge bättre rådgivning. 

Ett orosmoln på lite längre sikt är ett regeringsförslag, som innebär att apoteken till minst 51 procent måste ägas av en lokal apotekare (varje apotekare får äga max fyra apotek). Det skulle innebära en stor omställning både för Südameapteek och andra kedjor och för apotekarna.  

– Det är bra med en reglerad marknad, men jag är tveksam till att det här är rätt väg att gå. Apotekarna är specialiserade på sitt yrke och det är inte säkert att de vill eller har finansiella möjligheter att omvandlas till affärsmän, säger Katre Kõvask. Hon och övriga branschföreträdare för en dialog med regeringen och hoppas att förslaget kommer att modifieras till nytta för patienter, apotekare och apotekskedjor. 

När det gäller det närmaste året planerar Südameapteek att öppna sju nya apotek, varav fyra under årets första månader. Hon ser särskilt fram emot etableringen av en flaggskeppsbutik i ett nytt estniskt hälsocenter, som är inriktat på att kombinera västerländsk och kinesisk medicin och kommer att erbjuda både hälsovård och avancerade laboratorietjänster.   

När det gäller banker har Katre Kõvask, såväl i sin tidigare roll som i det nya bolaget, en långvarig och väl etablerad relation med SEB.

– Det viktigaste i en bankrelation är att den präglas av ärlighet, flexibilitet och att banken har en djup förståelse för kundens verksamhet. Det handlar om att bygga upp ett partnerskap, där man arbetar tillsammans och drar åt samma håll. Det bygger på att båda parter är öppna och transparenta, säger hon. 

Hennes erfarenheter av SEB är mycket goda och hon uppskattar särskilt den öppenhet för att främja entreprenörskap och innovation som banken står för. 

– Jag gillar också att SEB signalerar att man är öppen för att samarbeta med nystartade fintech-företag för att revolutionera finansbranschen. Det är helt rätt synsätt. Vi som arbetar inom mogna branscher kan lära oss mycket genom att vara öppna för och samarbeta med innovatörer.