Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB och Nasdaq bygger blockkedja för fondmarknaden

SEB har inlett ett samarbete med Nasdaq för att prototyptesta en ny fondhandelsplattform baserad på blockkedjeteknik. Syftet är att effektivisera hanteringen av köp och sälj av fondandelar samt upprättande av andelsregister, ett område som i dag till stor del präglas av manuella rutiner, långa ledtider och orderläggning via fax.

– Med hjälp av blockkedjan kan vi skapa en snabbare, enklare, mer effektiv och tillförlitlig fondmarknad, säger Göran Fors, chef för Investor Services, och huvudansvarig för samarbetsprojektet med Nasdaq.

SEB och Nasdaq har gemensamt tagit fram en prototyp till en ny fondplattform. Grundtanken är att de olika marknadsparterna, fondbolag, distributörer, med flera, genom att ansluta sig till en privat blockkedja kan dela på en distribuerad databas, där alla transaktioner och förändringar omedelbart slår igenom hos samtliga deltagare.

Fondmarknaden saknar till skillnad från exempelvis aktiemarknaden en central huvudkälla, motsvarande en central värdepappersförvarare (Central Securities Depository – CSD). Det innebär att administrationen av köp- och försäljning av fondandelar hanteras genom ett ärendeflöde mellan de olika parterna.

Eftersom kedjan kan bestå av många led, exempelvis när en kund via en svensk bank köper andelar i ett utländskt fondbolag, uppstår ett relativt stort administrativt arbete. Detta sköts i dag genom en blandning av olika tekniska lösningar, inklusive orderläggning via fax och uppföljning via telefon.

– Det här är en första prototyp, som kommer att främja marknaden och i slutändan även fondspararna, bland annat genom snabbare återkoppling vid köp- och försäljningar, säger Moritz Wendt, chef för Asset Management Sales.

– Vi kommer tillsammans med Nasdaq att fortsätta att utveckla tekniken och har även öppnat upp för samarbete fler intressenter. Det här handlar om utveckling av marknadsgemensam infrastruktur och därför välkomnar vi samverkan med alla aktörer som verkar på marknaden, säger Göran Fors.