Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB med i projekt för digitalisering av industrin

SEB är med och utforskar framtidens finansiella tjänster i ”sakernas internet”. Det sker inom ramen för det EU-finansierade projektet Productive 4.0, där SEB som enda bank deltar i arbetet med att skapa gemensamma standarder för att digitalisera den europeiska industrin. Arbetet sker i nära samarbete med flera av bankens industriella företagskunder.

– Vi vill vara det naturliga valet för kunder, som har ambitioner att digitalisera sin affär. Det här projektet ger kunskaper och insikter, som gör att vi kan hjälpa företagen att öka sin lönsamhet och produktivitet genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter, säger Robert Pehrson, som ansvarar för affärsutveckling inom Transaction Services på SEB.

Totalt är det 109 europeiska företag, universitet och forskningsinstitut som deltar i projektet. Bland företagen finns flera av SEB:s kunder.

Namnet Productive 4.0 anspelar på en kombination av den fjärde industriella revolutionen, det vill säga digitaliseringen (de tidigare brukar beskrivas som ångkraften, elektriciteten och elektroniken) och Industry 4.0 som kortfattat är en vision om den smarta och helt automatiserade tillverkningen.

En av SEB:s utgångspunkter i projektet är vilken typ av finansiella tjänster, till exempel mikrobetalningar, som behövs i en uppkopplad värld där maskiner beställer – och betalar – tjänster direkt av varandra.

Det handlar också om leverans och handel av fysiska varor. I dag exporteras gods över hela jorden i logistikkedjor separerade från de finansiella kedjorna. Betalningar hanteras exempelvis i ett separat flöde genom fakturor, export- och importgarantier etc.

– Men, vad är det som säger att man inte skulle kunna bygga in betalningen i leveransen av den fysiska varan, så att betalningen exempelvis sker automatiskt när leveransen av varan till en viss fysisk plats är verifierad? undrar Robert Pehrson. – Det är den typen av radikala förändringar som projektet utforskar, säger Johan Hörmark, projektansvarig för Productive 4.0 inom SEB.

Huvudmannaskapet för Productive 4.0 innehas av industrikoncernen Infineon Technologies i Tyskland. Projektet finansieras av EU och för Sveriges del också av den svenska innovationsmyndigheten Vinnova samt de deltagande företagen.

Arbetet kommer att pågå under tre år med det tydliga målet att ha teknologi och plattformar redo att tas i produktion.