Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB har erhållit tillstånd från Finansinspektionen att förvärva egendom

Finansinspektionen gav på måndagen tillstånd till SEB:s filialbildning i Tyskland.

Såsom SEB har tidigare kommunicerat pågår en process för att efter årsskiftet driva den tyska affärsverksamheten inom ramen för en filial till moderbolaget Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Som ett led i detta har SEB ansökt om tillstånd hos Finansinspektionen att förvärva delar av den tyska verksamheten inom division LC & FI från sitt tyska dotterbolag SEB AG då denna verksamhet kommer att bilda den framtida filialen från och med 2018. Finansinspektionen publicerade idag sitt beslut att medge SEB tillstånd för detta.