Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Hållbarhetsfond Sverige får Svanenmärkning

Svanenmärkningar kanske mest är förknippade med tvättmedel och schampon, men idag blev de 12 första Svanenmärkta fonderna utsedda. En av dem är SEB Hållbarhetsfond Sverige. ”Det känns väldigt bra och hedrande. Vi har inte behövt göra några ändringar i fondens förvaltning för att möta Svanens tuffa krav, så det är ett erkännande för allt arbete vi gjort tidigare”, säger fondens förvaltare Caroline Forsberg.

För att göra det enklare för sparare att hitta och välja fonder som påverkar företag i en hållbar riktning finns numera Svanenmärkningen även för fonder.

– Med Svanenmärket vägleds nu spararen om vilka fonder som klarar tuffa hållbarhetskrav och som har potential att påverka företagande i en mer hållbar riktning. Det är mycket glädjande att vi redan fått med oss så många engagerade aktörer på resan mot en grönare finansmarknad, säger Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige.

En Svanenmärkt fond måste uppfylla omfattande hållbarhetskrav, exempelvis gällande vilka företag förvaltarna kan investera i och vilka bolag de väljer bort. Dessutom är det viktigt att fondens förvaltare och bolagen som fonden investerar i redovisar hur de arbetar med hållbarhet.

Bolag som väljs bort är verksamheter som involverar kontroversiella vapen, kol, gas, olja och uran och tobak och genmodifierade grödor. Fonden har även kriterier kring kärnvapen, internationella normer, alkohol, pornografi, spel och konventionella vapen.

Caroline Forsberg berättar att SEB redan innan utnämningen lagt stor tonvikt på hållbarhetsanalysen i SEB Hållbarhetsfond Sverige.

– Vi har under en tid förvaltat fonden utifrån en investeringsprocess och strategi med tydligt fokus på bolagens hållbarhetsarbete. Förutom att vi har krav på att bolagen fonden investerar i har ett tydligt och integrerat hållbarhetsarbete med uppföljbara mål har vi regelbundna dialoger med dem om hållbarhet.

– Många bolag uppskattar att vi visar engagemang och diskuterar hållbarhetsfrågan med dem. En ökad medvetenhet kring hållbarhetsaspekter är viktig och kommer med stor sannolikhet att påverka bolagens lönsamhet i framtiden.

SEB Hållbarhetsfond Sverige finns även med i SEB:s fondförsäkringsutbud.