Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB går in i globala blockkedjebolaget R3

SEB går in som delägare och största nordiska investerare i det nybildade bolaget R3, som utvecklar infrastruktur för finansiella tjänster baserad på principerna bakom blockkedjan. ”Det är en strategisk investering med stort affärsvärde”, säger David Sonnek, SEB Ventures.

SEB har sedan 2015 varit medlem i Distributed Ledger Group (DLG), ett internationellt banksamarbete, kopplat till en teknikplattform som utvecklas av det amerikanska blockkedjeföretaget R3.

Arbetet har hittills skett i form av ett avgiftsbaserat samarbetskonsortium, men detta ersätts nu av ägarskap i ett nybildat holdingbolag. Delägare blir R3, samt över 40 internationella investerare, främst banker, men även ett antal teknikföretag.

Distribuerad reskontra
Basen för verksamheten är utvecklingen av en infrastrukturplattform som kallas Corda. Den bygger på principen om distribuerad reskontra, det vill säga att två aktörer, exempelvis en säljare och en köpare har en gemensam, skyddad och verifierad reskontra. När transaktionen sker så registreras den automatiskt hos båda parter och behöver därmed inte gå genom en tredje part för clearing.

– Vi ser ett tydligt affärsvärde att vara med på den här plattformen, som har förutsättningar att bli en del av en ny, global infrastruktur.