Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB bidragande till kod för hållbar valutamarknad

I förra veckan publicerades en ny, global kod för valutahandel som ska säkerställa en robust, rättvis och transparent marknad, präglad av hög etik. SEB har som enda nordiska bank deltagit i framtagandet. ”Jag är stolt över att vi har kunnat vara med och bidra till en mer hållbar finansmarknad”, säger Stina Norrhede, som tillsammans med Svante Hedin har deltagit i arbetet.

Syftet med koden är att säkerställa att den globala valutamarknaden, som dagligen omsätter fem biljoner dollar, fungerar väl för alla aktörer. Arbetet, som har pågått i två år, har drivits av 16 centralbanker, tillsammans med ett 40-tal globala marknadsaktörer, varav ett tiotal banker.

Stina Norrhede, som är chef för företags handel med finansiella instrument har varit SEB:s representant i arbetet. Hon deltog i förra veckan i ett möte i London, som var den formella slutpunkten för arbetet och samtidigt startpunkt för bildandet av en global kommitté för valutahandel, som ska verka för att koden används och efterlevs.

En viktig bakgrund till koden är de fall av marknadsmissbruk, som har uppdagats i spåren på finanskrisen och som har letts till att flera internationella banker har dömts att betala stora skadestånd.

– I samband med mötet presenterades beräkningar, som visar att de bötesbelopp som banker har utbetalat innebär ett bortfall av marknadskapital, motsvarande fem biljoner pund i utlåning. Det är pengar, som i stället skulle ha kunnat bidra till utveckling och tillväxt, säger Stina Norrhede.

Svante Hedin, som är chef för elektronisk handel inom SEB, har i rollen som ordförande i branschorganisationen ACI Sweden, också varit djupt involverad i arbetet.

– Det här är mig veterligen det enda exemplet på en global kod, som är så djupt förankrad av alla aktörer, såväl centralbanker, som både köp- och säljsidan på finansmarknaden. Vi har enats om en värdegrund, som betonar vikten av etik och transparens, säger han.

Arbetet med att förankra koden har redan börjat. SEB kommer att underteckna den formella förbindelsen om att tillämpa koden och har åtagit sig att verka för dess efterlevnad på den nordiska marknaden.