Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Så bidrar SEB till hållbar utveckling genom företagslån

Vill du veta hur SEB arbetar med hållbarhet i kreditgivningen till företag? Här finns en ny översikt, som har tagits fram inom ramen för ett gemensamt initiativ inom Bankföreningen. SEB för en löpande dialog om hållbarhet vid företagsutlåning och erbjuder Gröna lån, som är öronmärkta till gröna satsningar inom hållbarhetsområdet.

– Syftet med översikten är att öka transparensen kring hur vi jobbar för att bidra till den omställning som är nödvändig för att uppnå FN:s globala utvecklingsmål.  Där är ansvarsfull kreditgivning ett av våra främsta bidrag, säger SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts.

I översikten finns en genomgång av SEB:s kreditpolicyer, som innefattar ett flertal detaljerade kriterier kring miljö och klimat, samt socialt och ekonomiskt ansvar. Där finns även en redogörelse för de internationella åtaganden och policyer, som banken står bakom och följer.

SEB fokuserar på Gröna lån, där banken via gröna obligationer tar in finansiering från kapitalmarknaden som öronmärks till företagsutlåning till gröna satsningar. Vid all kreditgivning för banken en dialog med företagskunderna om lånet är ämnat för gröna initiativ. Det är ett sätt att öka medvetenheten och hjälpa kunderna att bidra till en hållbar omställning.