Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Regeringen lyfter SEB:s mikrofinansfonder i FN i New York

SEB:s mikrofinansfonder kommer att lyftas som ett gott exempel på hur Sverige jobbar för Agenda 2030 och för att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Detta sker då representanter för regeringen den 22 – 25 maj deltar i FN:s konferens för utvecklingsfinansiering, Financing for Development Forum vid FN i New York.

Konferensen handlar om implementationen av finansieringsplanerna, det globala ramverket för finansiering av 2030-agendan som beslöts 2015, Addis Ababa Action Agenda, som är en viktig pusselbit för att lyckas genomföra Agenda 2030.

På mötet presenterar Sverige en rapport (Towards Achieving the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals) med svenska exempel på verksamheter inom olika sektorer som kopplar till åtaganden i agendan. Tanken med den svenska rapporteringen är att visa på behovet av operativt genomförande, att ge konkreta exempel på vad svenska näringslivet, offentliga institutioner och organisationer gör redan idag.

SEB är enda banken i rapporten, och mikrofinansfonder är alltså ett av de exempel som lyfts fram. På en konferens på Utrikesdepartementet i fredags presenterade SEB:s fondförvaltare Viktor Andersson hur mikrofinansfonderna fungerar och vilken nytta de gör.

– Det är väldigt roligt att SEB:s mikrofinansfonder lyfts fram som ett positivt exempel från Sverige och tydligt visar att näringslivet kan bidra till Agenda 2030, säger Viktor Andersson.

Sverige anses vara ett land med höga hållbarhetsambitioner. "Genom att visa ut ett antal konkreta exempel på vad vi gör i Sverige hoppas vi att engagera intressenter och starta en handlingsorienterad dialog i olika nationella och internationella forum, till exempel Forum för finansiering för utveckling”, skriver utrikesdepartementet i rapporten.