Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Omtag kring lista med exkluderade bolag för SEB:s fonder

SEB:s fondbolag publicerade i måndags en lista över ett 40-tal nya bolag, som exkluderas från fondinvesteringar. Nyheten väckte stor uppmärksamhet och skapade en hel del positivt gensvar, men också negativa reaktioner.

 

SEB:s fondbolag publicerade i måndags en lista över ett 40-tal nya bolag, som exkluderas från fondinvesteringar. Nyheten väckte stor uppmärksamhet och skapade en hel del positivt gensvar, men också negativa reaktioner.

 

– Under veckan har vi haft kontakt med och träffat flera av bolagen som fanns med på listan. I den dialogen har det framkommit nya uppgifter och konkreta exempel på hur bolagen arbetar för att komma till rätta med sina problem, säger Hans Ek, hållbarhetsansvarig inom SEB:s kapitalförvaltningsenhet. 

Den publicerade exkluderingslistan kom också att väcka en polariserad politisk debatt.

– Listan bidrog till att SEB kom att användas i den politiska debatten som rör Israel-Palestina. Där vill vi inte vara. Vi tar aldrig politisk ställning och den debatten skymmer vårt hållbarhetsarbete. Våra investeringsbeslut grundar sig alltid i enskilda bolag och aldrig i länder.  

Därför tar fondbolaget nu ett omtag och ändrar arbetssättet.

– Vi kommer att fördjupa dialogen med bolagen och utveckla vår metod och våra arbetssätt. Ett aktivt engagemang och dialog är vårt huvudsakliga verktyg. Den debatt som förts den här veckan, med ett högt politiskt tonläge gynnar inte den dialogen. Därför har vi också valt att ta bort själva listan med bolag som bryter mot normer.Vi beklagar om kunder har tagit illa vid sig.

Innebär det att SEB sänker ambitionerna vad gäller hållbarhet?

– Nej, vi har fortsatt höga ambitioner med vårt hållbarhetsarbete. I grunden tror vi på ett positivt engagemang och dialog med de bolag vi investerar i. Men en sak vi lärt oss efter den här veckan är att den processen aldrig gynnas av att det blir en så polariserad politisk debatt. Det skymmer hela syftet med vårt hållbarhetsarbete.