Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

”Jättebra upplägg för att få möta relevanta investerare”

– På vår investeringsresa är det här det hittills bästa forum som vi har deltagit i - jättebra upplägg, möjlighet att få möta en stor publik med relevanta investerare och gott om tid för avslappnat minglande. Det var superlyckat för oss. säger Anna Bondeson, försäljningsansvarig för Uppsalaföretaget Fertsoft, som i onsdags deltog vid SEB:s Innovation Forum.

Innovation Forum är en mötesplats där nystartade innovationsbolag med koppling till inkubatorer vid lärosäten får möjlighet att presentera sina idéer för potentiella investerare bland SEB:s företags- och private banking-kunder.

Företagen får fem minuter vardera för presentationer, därefter är det fem minuters frågestund och sedan avslutas det hela med ett gemensamt mingel där investerare och innovatörer får möjlighet att nätverka och knyta kontakter.

Fyrmannabolag från Uppsala

Ett av de företag, som i onsdags fick möjlighet att visa upp sig, var Fertsoft, ett fyrmannabolag i Uppsala, vars vision är att hjälpa ofrivilligt barnlösa att öka sina chanser till att få barn. Det gör man genom att tillhandahålla en specialutvecklad programvara, som hjälper fertilitetskliniker att öka effektiviteten och antalet lyckosamma behandlingar.

Företaget grundades 2010, men historien börjar redan på 1990-talet när Martin Björkman, som då arbetade på universitetets datacentral, på konsultbas började hjälpa Carl von Linné-kliniken att bygga upp ett datasystem för att registrera sina patientuppgifter och lagra forskningsresultat.

Systemet specialanpassades för kundens behov och Carl von Linnékliniken, som har bland de bästa fertilitetsresultaten i landet, säger att det till stor del beror på systemstödet.

– De säger att vårt system är hjärtat i verksamheten, säger Martin Björkman, som är grundare och vd för Fertsoft.

Bildade bolag

Martin Björkman fortsatte att åta sig liknande konsultuppdrag för andra fertilitetskliniker och verksamheten växte. År 2010 fattade han beslutet att bilda ett bolag och produktifiera programvaran.

– I dag har vi nio av de 16 fertilitetskliniker som finns i Sverige som kunder och totalt 21 kliniker i fyra länder som kunder.

Företaget har vuxit organiskt och går i dag runt som ett vinstdrivande företag. Men nu är man redo för nästa steg.

– Vi söker tre miljoner i investering för att accelerera den internationella expansionen, berättar Martin Björkman.

Personal och marknadsföring

Pengarna ska användas för att rekrytera fler medarbetare och för att öka marknadsföringen, bland annat genom att delta vid internationella forskningskonferenser.

Marknadspotentialen är stor.

– Bara i Europa finns 1 500 fertilitetskliniker och antalet ökar med fyra procent per år. 80 procent av dem arbetar fortfarande med pappersjournaler och Excel-dokument. De uppfyller därmed inte EU:s vävnadsdirektiv, och som bland annat kräver fullständig spårbarhet bakåt, berättar Anna Bondeson. Hon är biomedicinare med examen både inom embryologi och inom industriell ledning och innovation.

Både hon och Martin Björkman fanns på plats vid Innovation Forum. Anna svarade för pitchen och den följdes av många aktiva och intresserade frågor från åhörarna.

– Vi fick också många uppföljande frågor och har knutit kontakt med ett antal potentiella investerare, säger hon.


Övriga deltagande företag

Cling, som har utvecklat ett affärssystem för hantverkare.

Opusplace, som har utvecklat digitala lärarfortbildningar för lärare i grundskolan och gymnasiet.

AttgeNO, som utvecklar en medicin mot lungmedicin, som stannar i lungorna och inte sprids till resten av kroppen, vilket är livsavgörande vid förhöjt tryck i lungcirkulationen.

Cadess Medical, som har utvecklat ett molnbaserat beslutstödssystem för prostataprognoser, som bland annat bygger på automatisk bildanalys.

Mobilmeet, som erbjuder en digitalt mötesverktyg, som inkluderar hela processen från planering, till utförande och uppföljning av möten.