Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Chefer blev mobbprogrammerare för en timme

Bygg ett Minecraft-spel på en timme. Det var uppgiften när SEB:s  IT-chefer häromveckan testade mobbprogrammering. Klockan startade och en koncentrerad tystnad vidtog, strax följd av livliga samtal och gemensamt arbete.

Övningen skedde i samband med att bankens enhet för IT-utveckling och förvaltning samlade ett 100-tal chefer från olika länder till ledarkonferens. Ett av SEB:s strategiska fokusområden är ständig kompetensutveckling och mobbprogrammeringen var ett sätt att handfast demonstrera detta.

– Vi arbetar med mjukvaruutveckling och för att kunna göra det på ett framgångsrikt sätt och för att kunna attrahera människor med nya kompetenser behöver vi själva sätta oss in i utvecklarteamens vardag, säger Lena Norman, som arrangerade konferensen. 

Revolutionerande arbetssätt

Övningen leddes av utvecklarna Åsa Liljegren, Andreas Frigge, Magnus Crafoord och Andreas Berggren. De beskrev förutsättningarna och gav en bakgrund till mobbprogrammering.

– Det är ett arbetssätt, som verkligen har förändrat mitt sätt att tänka, sa Åsa Liljegren och berättade om hur hon och kollegerna arbetar med att utveckla en ny digital bolåneprocess. Alla sitter på samma ställe och alla arbetar med samma sak.

– Vi har ett kort möte varje morgon och bestämmer vad vi ska göra. Sedan arbetar vi tillsammans, diskuterar design och arkitektur, fattar beslut och testar samtidigt som vi kodar. Resultatet är fokus och kontinuitet. Vi slipper onödigt arbete och väntetider. Det är roligt och mer motiverande, sa hon.

Intensiv programmering

Därefter var det dags för cheferna att bilda team i grupper om fyra. De läste in sig på instruktionerna och när timern drog igång började de med hjälp av programvaran Blockly att skapa ett Minecraft-spel baserat på Hour of Code, en öppen världsomspännande rörelse i syfte att bredda kunskap om programmering.

– Spännande, roligt och väldigt mycket i linje med den teamanda vi vill skapa, säger Jurgita Vaitkevičiūtė,  en av de deltagande cheferna  från SEB:s IT-enhet i  Litauen.

 

Related

SEB Hackathon