Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Grön obligation finansierar lån till gröna satsningar

SEB skapar en separat finansiell fåra för att slussa kapital till gröna projekt. I fredags, den 10 februari, gav banken ut sin första gröna obligation. De 500 miljoner euro som togs in öronmärks nu för lån till gröna satsningar.

– Vid all kreditgivning kommer vi att föra en dialog om gröna initiativ med kunderna. Det är ett sätt att bidra till ökad medvetenhet om miljöfrågor, säger Joachim Alpen, co-head för division Stora företag och finansiella institutioner.

SEB var initiativtagare när Världsbanken 2008 gav ut den första gröna obligationen för institutionella investerare och har alltsedan dess varit en ledande aktör i utvecklingen av den globala marknaden för gröna obligationer.

Det har fram tills nu inneburit att SEB arrangerat utgivning av gröna obligationer för andra aktörer inom en lång rad sektorer, såväl i Norden som globalt. Totalt har SEB bidragit till utgivning av gröna obligationer för 13,8 miljarder dollar. Nu ger banken, för första gången, ut en egen obligation som öronmärks för kundernas gröna lån hos SEB.

Det kan beskrivas som att banken öppnar ett separat flöde för grön finansiering som spänner över hela kedjan från bankens egen upplåning på den globala kapitalmarknaden till varje enskilt lån. Dessa gröna lån kommer i första skedet att erbjudas till stora företag och institutioner, kommuner och landsting samt bostadsrättsföreningar.

– Vi stärker vår miljödialog med kunderna genom att vid sidan av de traditionella finansiella frågorna föra en dialog om miljöfrågorna på ett mer systematiskt sätt. Det bidrar till att stärka och fördjupa relationerna såväl med låntagare som med investerare, säger Joachim Alpen.

Inför utgivningen av den gröna obligationen har SEB valt ut och avskilt de lån, som uppfyller kraven i bankens gröna ramverk

Investerare ska vara trygga i att pengarna de lånar ut går till grön utlåning. SEB har därför infört nya interna rutiner som säkerställer att kvalitén på gröna lån är i enlighet med bankens gröna ramverk.

De finansiella villkoren för gröna obligationer och gröna lån är desamma som för övriga obligationer och lån. Investerare kan via gröna investeringar kombinera bra avkastning med sina hållbarhetsambitioner. För låntagarna är logiken densamma, de kombinerar en bra finansiering med en grön kvalitetsstämpel på sina hållbara projekt.

Vilka lån kan då kvalificera sig som gröna?

Det handlar om tydligt definierade projekt inom förnyelsebar energi, energieffektivisering, gröna fastigheter, rena transporter, vatten och avloppshantering, avfallshantering, hållbart skogsbruk och rening av luft.

Miljöaspekten i SEB:s gröna finansiering kvalitetssäkras av det oberoende, externa klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero, genom deras expertnätverk av oberoende universitet. Dessutom granskar revisionsföretaget PwC att SEB:s processer och system för att avgränsa grön upplåning och utlåning är rigorös och förenlig med bankens gröna ramverk.