Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Gamla Liv höjer återbäringsräntan till 7 procent

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv höjer den 1 april 2017 återbäringsräntan från 4 till 7 procent före skatt och kostnadsavdrag.

– Fortsatt framgångsrik kapitalförvaltning ger oss nu möjlighet att höja återbäringsräntan till 7 procent, vilket är en hög nivå sett i ljuset av de låga marknadsräntorna. Hur den kommer att kunna fortsätta utvecklas beror på uppnådd avkastning, och bedömd framtida avkastning, inklusive den fortsatta utvecklingen av marknadsräntorna, säger Nils Henriksson, vd.

Den kollektiva konsolideringsgraden i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv var per den 31 december 2016 114 procent och solvensgraden uppgick till 211 procent. Avkastningen under samma period uppgick till 7,8 procent. Bolaget förvaltar 177 miljarder.