Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Fyra trender som förändrar bilen och vår ekonomi

För närvarande pågår den största omvälvningen av fordonsindustrin på mer än ett halvsekel. Det som sker har potential att både förändra hur vi ser på bilen och leda till betydande förändringar i samhället. Här ger SEB:s chefstrateg Johan Javeus en beskrivning av fyra heta biltrender just nu och lite tankar om vad de i förlängningen kan leda till.

Trend 1 – Elektrifiering

Trenden att fossila bilbränslen håller på att fasas ut och ersättas med elektricitet har nog inte undgått någon. Tesla har med sina helelektriska och högpresterande bilar brutit ny mark och förvandlat elbilen från något för inbitna entusiaster till något som står på gränsen till att kunna bli en massmarknadsprodukt. Tidigare i somras tog Volvo steget och deklarerade att från 2019 kommer alla företagets bilar ha en elektrisk motor. Även om det mest verkar vara hybridversioner Volvo satsar på så är det ett tydligt tecken på att bilindustrin nu satsar stort på att få fram elbilar. Förra året var bara en procent av alla sålda bilar i världen elbilar men tillväxttakten är stark. I Sverige stiger elbilsförsäljningen med över 100 procent i årstakt (om än från låga nivåer). Hur fort elektrifieringen kommer att gå är som vid alla teknikskiften svårt att göra tillförlitliga prognoser på. Många minns säkert alla tidiga och alldeles för defensiva prognoser för hur lång tid det skulle ta för mobiltelefoner att slå igenom och bli var mans egendom. En avgörande faktor för hur snabbt elbilsförsäljningen kan växa är prisutvecklingen på batterier. Många räknar med att batteripriserna kommer falla snabbt under kommande år. Elbilen gynnas också av att det befintliga elnätet med relativt enkla medel kan användas för att bygga en fungerande infrastruktur för laddning. Därtill kommer skärpta miljökrav, framförallt i större städer, att gynna elbilar.

Elbilens frammarsch påverkar också andra branscher. Idag används mer än hälften av den globala oljeproduktionen till att göra bilbränsle. Att försäljningen av el- och hybridbilar ökar snabbt lär göra många oljeproducenter nervösa. En trolig strategi blir att de försöker pumpa upp och sälja så mycket av sina oljereserver som möjligt medan det fortfarande finns bra efterfrågan på fossila bränslen. De senaste årens överutbud av olja på marknaden ser alltså ut att kunna bestå även på längre sikt och det talar för att oljepriset kommer förbli lågt med risk för ytterligare prisfall.

Trend 2 – Självkörande bilar

Den andra starka trenden är självkörande bilar som idag är nära ett kommersiellt genombrott. Tesla utrustar till exempel sedan förra året alla sina bilar med den hårdvara som behövs för att på sikt möjliggöra helt autonom körning och många andra bilproducenter satsar också stort inom detta område. Det som saknas, förutom en del förfiningar av tekniken, är att de juridiska förändringar som krävs för att tillåta att bilen kör sig själv kommer på plats. Hur lång tid det kommer att ta innan vi kan sitta och sova bakom ratten finns det olika bud om men standardtipset är att det dröjer ett par tre år till. När väl självkörande bilar får sitt kommersiella genombrott kommer det innebära stora förändringar både för hur vi ser på bilen men också för arbetsmarknaden och samhället i stort. En bil som kör sig själv erbjuder helt nya möjligheter. Alkoholrelaterade bilolyckor kommer minska. Äldre som inte längre kan köra själva kan fortsätta ha tillgång till egen bil. Skjutsandet av barn till och från olika aktiviteter löser bilen på egen hand så att föräldrarna kan använda tiden till annat. Parkeringsplatser och garage behöver inte längre ligga i anslutning till bostaden eftersom bilen lika gärna kan stå parkerad några kilometer bort när den inte används.

Stora effektivitetsvinster för hela samhället väntar när den tid vi idag lägger på bilkörning kan användas till annat. Om vi gör en grov uppskattning och antar att en personbil i snitt kör 1200 mil per år med en snitthastighet på 60 km/t ger det att snittbilföraren spenderar 200 timmar per år (eller fem hela arbetsveckor) bakom ratten. Betänker man sedan att det finns nästan 4,8 miljoner privatbilar i Sverige är det lätt att se att den samlade effekten blir betydande. Drar man saken till en extrem och antar att alla bilar är självkörande och all insparad tid skulle läggas på arbete skulle det allt annat lika motsvara en BNP-ökning på över 500 miljarder kronor eller 12 procent!

Även om vinsterna för samhället blir stora så finns som vid alla teknikskiften också förlorare. Sammantaget finns i Sverige mer än 90 000 personer som arbetar inom yrken som sysslar med vägtransporter.

Kommer alla dessa bli arbetslösa när våra fordon kör sig själva? På sikt är risken för det stor och även om det inte kommer att ske över en natt så går det antagligen snabbare än många vill tro. Kostnadsbesparingarna kommer att driva på processen. Inom taxinäringen är idag det vanligaste upplägget att 35-40% av det vi betalar för en taxiresa går som lön till föraren. Med en sådan potentiell kostnadsbesparing är det lätt att räkna ut att självkörande taxibilar snabbt kommer slå ut mänskliga chaufförer. Det är svårt att se hur något taxiföretag kan konkurrera kostnadsmässigt utan att ha självkörande bilar vars förare varken kräver lön eller raster och heller inte tar upp en plats i bilen. Samma öde väntar busschaufförer och många långtradarchaufförer. En annan yrkesgrupp som lever på bilen och som kommer få det svårt framöver är körskollärare (drygt 1 700 personer). När bilarna kör sig själva finns inte längre någon anledning för ungdomar att ta körkort. Eftersom självkörande bilar kommer köra betydligt säkrare än mänskliga förare så kommer försäkringspremierna också bli högre för den som i framtiden insisterar på att ratta bilen själv och frågan är hur länge det ens kommer att vara möjligt eftersom en ratt i en självkörande bil är överflödig och bara tar upp plats och fördyrar produktionen.

Skillnaden mellan en traditionell bil och en ny som kan köra helt själv kommer av konsumenterna upplevas som enorm och det kommer att skynda på den normala takten i förnyelsen av bilparken. Teknikskiftet lär alltså innebära ett antal goda år med stigande försäljning och klirr i kassan för bilproducenterna.

Trend 3 – Delningsekonomin och bilpooler

Att äga sin egen bil har under 1900-talet blivit symbolen för ekonomisk utveckling i västvärlden. Bilen gav oss inte bara frihet utan man kan se den som första steget mot den globaliserade värld vi alla lever i idag. Man kan dock ifrågasätta om drömmen om en egen bil kommer att vara lika stark framöver som den varit de senaste 100 åren. Den självkörande bilen kommer till stora delar likna en taxi. När du behöver den så kör den fram och hämtar upp dig och kör dig dit du ska. Därefter åker den själv och parkerar. Den nya tekniken minskar behovet av att äga en egen privat bil. Redan idag växer olika typer av delningstjänster fram i storstäderna och bilpooler, stora som små, ökar snabbt med olika inriktning för hur du vill använda bilen. Det är ju långt ifrån optimalt att åka skåpbil om man ska över till en kompis och fika medan en Smartcar är lika illa anpassad för att åka och handla möbler på IKEA. Att enkelt kunna hyra den bil man för tillfället behöver ökar både flexibiliteten för konsumenterna och utnyttjandet av bilarna. Idag står de flesta privatbilar stilla större delen av tiden och ökad car sharing leder till att den samlade fordonsparken utnyttjas bättre men också till att den krymper räknat i antal fordon. På sikt är det dåliga nyheter för biltillverkare.

Trend 4 – Förändrade transportbehov

Idag pågår en global urbanisering som har stor inverkan på behovet att ha tillgång till bil. När allt fler flyttar till städerna så minskar de fysiska avstånden människor måste överbrygga till varandra, sina arbeten och olika former av service. Det leder till lägre behov av transporter. Dessutom erbjuder städer en väl utbyggd kollektivtrafik som utgör ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Parallellt medför den tekniska utvecklingen med nya sätt att umgås via sociala medier och på sikt i virtuella världar också ett minskat behov av transporter då man inte behöver träffas fysiskt lika ofta. I arbetslivet erbjuder allt fler företag sina anställda olika lösningar för att kunna jobba på distans vilket ger färre resor till och från jobbet. E-handeln växer så att det knakar vilket minskar behovet av bil för att göra inköp. Det finns alltså en rad strukturella förändringar i våra levnadsvanor som bidrar till att minska våra behov av att förflytta oss i allmänhet och våra behov av tillgång till en egen bil i synnerhet.

Ringar på vattnet

Under det kommande decenniet står bilen inför den största förändringen i mannaminne. De trender som beskrivits ovan kommer förändra hur vi ser på bilen men också påverka samhället och ekonomin på många andra plan. Bilen är en så pass central del av vår vardag att omvälvningen kommer skapa ringar på vattnet som knappast kommer lämna någon oberörd. Det kommer att bli en spännande resa – nu kör vi!