Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

40 procent kvinnor i de styrelser som SEB arbetar med

Under de tre senaste åren har SEB nominerat 64 styrelsekandidater. Av dem var 39 kvinnor. ”Vi har arbetat kontinuerligt med att få in fler kvinnor i styrelser och numera har vi 40 procent kvinnor i de bolag där SEB:s fondbolag är representerat i valberedningarna. Det innebär att vi nått det jämställdhetsmål som regeringen satte under valrörelsen. Dessutom har vi nått hit av egen maskin”, säger Hans Ek, hållbarhetsansvarig inom Investment Management. 
SEB är engagerade i 35 nomineringskommittéer inom ramen för bankens ägarstyrnings- och hållbarhetsarbete.

– Under de senaste åren har vi arbetet med att få in fler kvinnor i de styrelser vi arbetar med. Framför allt har vi letat efter kvinnor med en bakgrund inom finans, teknik och digitalisering, säger Hans Ek.

Under 2016 nominerade SEB 28 nya styrelseledamöter, varav 15 (54 procent) var kvinnor.

– Många av dem vi nominerade hade ingen tidigare erfarenhet av styrelseuppdrag, men förutom sin kompetens så tillför de nya infallsvinklar och synpunkter i styrelserummet.

Andelen kvinnor i samtliga svenska börsbolagsstyrelser uppgick under 2016 till 36 procent. Siffrorna för 2017 är ännu inte klara.