Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Tips inför deklarationen 2016

SEB:s privatekonomer har ställt samman ett dokument med tips inför årets inkomstdeklaration som ska vara inlämnad antingen elektroniskt eller på papper senast 24.00 måndagen den 2 maj. Det gäller både för privatpersoner och för företagare.

Nu är det dags att deklarera 2015 års inkomster
 • Årets Inkomstdeklaration ska vara inlämnad antingen elektroniskt eller på papper senast 24.00 måndagen den 2 maj. Det gäller både för privatpersoner och för företagare. E-deklarationstjänsten för Inkomstdeklarationen öppnas den 22 mars. Kontrollera noga den förtryckta blanketten, specifikationen, samt den preliminära skatteberäkningen så att de stämmer med dina egna kontrolluppgifter från arbetsgivare, bank med flera. Du kan deklarera genom att sms:a, ringa, använda Skatteverkets app eller e-tjänst och givetvis även på pappersblankett. Kom ihåg att om du deklarerar med e-legitimation kan du ändra din deklaration ända fram till sista inlämningsdagen.
 • Den som inte fått sin deklarationsblankett den 15 april bör kontakta Skatteverket om du inte avsagt dig pappersdeklarationen. Du kan även beställa den själv via Skatteverkets servicetelefon, 020-567 000, direktval 6101 eller via beställningstjänsten.
 • Om du deklarerar via e-tjänst, app, sms eller telefon ska du inte skicka in din pappersblankett.
 • Om alla uppgifter stämmer kan du bara godkänna deklarationen. Det kan du alltså göra genom att ringa, använda e-tjänst eller app, sms:a, eller via blankett. Om du ska göra avdrag för resor till och från arbetet kan du göra det via Skatteverkets app eller e-tjänst. Gör du avdraget via e-tjänsten ska du använda den säkerhetskod som finns på den förtryckta blanketten eller din e-legitimation.
 • Om du deklarerar elektroniskt och vill ändra eller lägga till uppgifter eller lämna bilagor loggar du in med din e-legitimation. Bilagor du kan lämna elektroniskt är K2 Uppskov-bostad, K4 Försäljning – värdepapper m.m., K5 Försäljning småhus, K6 Försäljning- bostadsrätt, K10 Kvalificerade andelar - fåmansföretag, K11 Investeraravdrag, NE och NEA Inkomst av näringsverksamhet – Enskild näringsidkare, N8 Skogsavdrag - substansminskningsavdrag, N3B Andel i handelsbolag, T1, T2. Dessutom kan du deklarera uthyrning av bostad.
 • För att få skatteåterbäringen redan före midsommar måste du deklarera via e-tjänst, app, sms eller telefonsamtal senast den 2 maj och även ha anmält bankkonto där dina pengar ska sättas in. Kom ihåg att du måste anmäla ett konto för att du automatiskt skall få din skatteåterbäring om den är under 2 000 kronor.
 • Du kan utse ett deklarationsombud som kan e-deklarera åt dig. Fyll i särskild blankett (SKV 4809, Registrering av deklarationsombud)
 • Kom ihåg att glömmer du bort att lämna din deklaration i tid och inte fått anstånd att lämna deklarationen så har det blivit dyrare. Förseningsavgiften är höjd med 25 procent till 1 250 kronor för privatpersoner.
Nyheter

Nyhet! Om Skatteverket beslutar att ändra något i din deklaration kommer du få slutskattesedel tillsammans med ändringsbeslutet. Innebär det att du kommer få tillbaka pengar sätts de in direkt på ditt anmälda konto. Visar det sig att du ska betala in mer så ska betalningen av skatten ske inom 90 dagar.

Tänk även på detta
Schablonintäkter.

Du som har fondandelar (investeringsfonder), investeringssparkonto (ISK) eller bostadsuppskov beskattas för en schablonintäkt i inkomst av kapital. Schablonintäkten beräknas av banken eller fondbolaget och bostadsuppskovet av Skatteverket. Schablonintäkterna är redan ifyllda på din deklaration vid punkt 7.1 Skattesatsen i inkomst av kapital är 30 procent.

 • Schablonintäkten för fonder är 0,4 procent av värdet av dina fondandelar vid årets ingång. Exempel: Fondvärdet per den 1 januari 2015 var 100 000 kronor. Schablonintäkten blir 400 kronor (0,4 procent på 100 000 kronor) Skatten blir 120 kronor (30 procent på 400 kronor). Det motsvarar 0,12 procent av värdet.
 • Schablonintäkten för ISK är 0,9 procent av ett framräknat kapitalunderlag. Exempel: Beräknat kapitalunderlag för 2015 är 100 000 kronor. Schablonintäkten blir 900 kronor och skatten blir 270 kronor (30 procent på 900 kronor). Det motsvarar 0,27 procent av kapitalunderlaget.
 • Schablonintäkten för bostadsuppskovet är 1,67 procent av det uppskovsbelopp som fanns den 1 januari 2015. Skatten blir 30 procent av schablonintäkten d.v.s. cirka 0,5 procent av uppskovet. Tänk på att årets schablonintäkt inte kommer att påverkas om du gör en återföring i årets deklaration. Först nästa års schablonintäkt påverkas. Exempel; Uppskovsbeloppet är 1 000 000 kronor. Schablonintäkten är 16 700 kronor (1,67 procent på 1 000 000 kronor). Skatten på det beloppet blir 5 010 kronor (30 procent på 16 700 kronor) vilket motsvarar cirka 0,5 procent av uppskovsbeloppet.
 • Sänk skatten med dina aktieförluster. Vinster och förluster på försäljning av värdepapper (aktier, fondandelar m.m.) kan kvittas fullt ut mot varandra. Om du har uppskov från gamla aktiebyten (uppgifter ska finnas på deklarationsspecifikationen) kan dessa utnyttjas för kvittning mot förluster. Det gör du genom att fylla i uppskovsbeloppet på årets K4 blankett under avsnitt B. Dessa ”vinster” kan alltså utnyttjas utan att du säljer aktien. Om dina förluster från värdepappersaffärer överstiger vinsterna är förlusterna bara värda 70 procent.
 • Uthyrning av privatbostad. Schablonavdraget vid uthyrning av privatbostad är 40 000 kronor. Utöver detta har du möjlighet att göra avdrag för en del av dina kostnader för bostaden. För småhus och ägarlägenheter är avdraget 20 procent av hyresintäkten. Det innebär att om du exempelvis hyrde ut ditt fritidshus under sommaren 2015 för 50 000 kronor blir den inkomsten skattefri. Du får göra det generella avdraget på 40 000 kronor samt 20 procent av hyresinkomsten på 50 000 kronor (10 000 kronor). Det skattepliktiga överskottet bli då 0 kronor (50 000 – 40 000 – 10 000= 0).
 • Dela på ränteavdragen. Om båda makarna i en familj är gemensamt betalningsansvariga för lån kan man fördela räntebetalningen mellan sig för att på så sätt få maximal skattereduktion för underskott i kapital (30% för underskott upp till 100 000 kr). Det går utmärkt att ändra på den förtryckta räntefördelningen. Om underskott i kapital för någondera parten överstiger 100 000 kronor får man nämligen bara skattereduktion med 21% av det överskjutande beloppet. ( Exempel; du har haft ränteutgifter på 130 000 kronor och har inga andra inkomster under inkomst av kapital. Ditt underskott av kapital blir då 130 000 kronor. Du får skattereduktion med 30 000 kr (30 % av 100 000) + 6 300 kr (21 % av 30 000) = 36 300. Om ni i stället fördelar räntorna emellan er med 65 000 kronor vardera blir skattereduktionen totalt 39 000 kronor (2 gånger 65 000 x 30 procent). En skillnad på 2 700 kronor. Självklart måste ni ha koll på att det finns skatt att få skattereduktion emot.
 • Statlig inkomstskatt. Den statliga inkomstskatten för löntagare är 20 % av den del av den beskattningsbara inkomsten som överstiger 430 200 kronor och ytterligare 5 % av den del som överstiger 616 100 kronor. Om du gör ändringar i din deklaration kan du gå in och göra en ny skatteberäkning på Skatteverkets hemsida. På så sätt får du koll på om du har betalt för lite i skatt eller om du kommer att få tillbaka pengar.
 • Högsta avdrag för pensionssparande är 1 800 kronor. 2015 är sista året som du kan göra avdrag för privat pensionssparande. Högsta avdragsbeloppet är 1 800 kronor. Har du inte avslutat detta sparande ännu bör du kontakta din bank eller försäkringsbolag för att hitta en ny sparform för ditt långsiktiga sparande till pension. Skulle du helt sakna pensionsrätt i din anställning eller har du inkomst av aktiv näringsverksamhet får du göra avdrag med högre belopp. Avdraget 2015 är då 1 800 kronor plus ett tillägg på 35 procent av inkomsten. Tillägget får dock uppgå till högst 10 prisbasbelopp d.v.s. 443 000 kronor 2015.
 • Behålla eller skatta fram uppskov? Om du sålt bostad med vinst under 2015 kan du välja mellan att skatta av vinsten eller att begära uppskov med beskattningen (under förutsättning att du uppfyller villkoren). Om du har ett gammalt uppskov kan du även välja att plocka fram och skatta av det. Det maximala uppskovsbeloppet är 1 450 000 kronor per bostad och schablonbeskattas årligen med cirka 0,5 procent. Uppskovsräntan motsvarar en bolåneränta på 3,25 procent. Det innebär att för den som kan låna till en lägre ränta än 3,25 procent, kan det löna sig att skatta av uppskovet. Men det finns även annat att tänka på. Hur kommer framtidens skatteregler se ut? Regeringen och oppositionen sitter i bostadspolitiska samtal som skall få igång byggandet och rörligheten på bostadsmarknaden. Så förutsättningarna kan förändras. Samtalen kan leda fram till förändrade regler för avdragsrätten för ränteutgifter, uppskoven och uppskovsräntan samt hur bostadsvinsten ska beskattas. Detta kan förändra förutsättningarna och göra det mer eller mindre lönsamt att lösa uppskov och betala av sin skatt. En annan aspekt att ta med sig är att om man riskerar att sälja med förlust så kan det vara bra att ha kvar sitt uppskov. Förlusten är dock inte fullt kvittningsbart mot andra kapitalinkomster. Det är också så att kostnaden blir högre om man är tvungen att plocka ut nya pantbrev i fastigheten för att ta nytt lån. Kostnaden för detta är 2 procent på beloppet. Dessutom ska du vara medveten om att plockar du fram uppskovet i årets deklaration kommer du betala schablonskatten för 2016 plus eventuell bolåneränta och efter 1 juni även amorteringskrav på nya bolån om du har hög belåningsgrad.
 • Kom ihåg att det är du som köpare av RUT- och ROT- tjänster som ansvarar för att uppgifterna om skattereduktion är riktiga. Kontrollera fakturorna! Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion och inte material eller maskinkostnader. Kom också ihåg att skattereduktionen som ges under året endast är preliminär. Om du inte har tillräckligt mycket skatt att räkna av skattereduktionen mot, blir du återbetalningsskyldig för den del du inte kan utnyttja. Du kan inte spara det till ett annat år. Om ni är flera i hushållet som köpt husarbete kan det i vissa fall gå att begära omfördelning av skattereduktionen till någon annan i hushållet. Det gör man i deklarationen under ”Övriga upplysningar”. För att kunna föra över ROT delen måste den personen vara delägare av bostaden.
 • ROT och RUT-avdrag får 2015 vara maximalt 100 000 kr per person, vilket ger rätt till maximal skattereduktion på 50 000 kr. För att kunna utnyttja maximalt ROT/RUT måste man alltså ha en slutlig skatt på minst 50 000 kr. Om ni är två ägare till bostaden som har ROT-renoverat och någon av er inte har tillräckligt hög skatt för 2015, se om ni kan omfördela ränteavdragen så att den som tjänar mer tar större del av ränteavdragen. En annan möjlighet kan vara att fördela ROT-avdraget mellan bostadens ägare så att den som tjänat mer och betalat mer skatt tar en större del av ROT-avdraget. Men det förutsätter ju att ROT-arbetena totalt ligger under maxnivån. Exempel: ROT-arbeten 150 000 kr. Istället för att ta 75 000 kr var så tar den ena 100 000 kr och den andre 50 000 kronor.

Den som har för låg skatt för ROT-avdraget och har uppskov med exempelvis reavinstskatt från tidigare bostadsförsäljning kan plocka fram sådan vinst till beskattning för att på så sätt kunna utnyttja större del av ROT/RUT-avdraget.

 • Takbelopp för bostadsuppskov, 1 450 000 kronor Om du sålt bostad under 2015 kan du välja på att skatta av vinsten eller begära uppskov med beskattningen under förutsättning att du uppfyller villkoren. Du kan maximalt få uppskov med 1 450 000 kr av vinsten. Läs mer i Skatteverkets broschyrer SKV 379” Försäljning av småhus och ägarlägenhet” eller SKV 321 ” Försäljning av bostadsrätt”. Den som har uppskov på grund av bostadsförsäljning betalar en årlig schablonskatt. Skatten på uppskovet är cirka 0,5 procent på uppskovsbeloppet. Uttaget av ränta sker i form av en schablonintäkt som tas upp i inkomstslaget kapital. Den är förtryckt på sammanställningen från Skattemyndigheten. Schablonintäkten är 1,67 procent av uppskovsbeloppet. Skatten på kapitalvinst från bostadsförsäljningar är 22 procent.
 • Behålla eller skatta fram uppskov? Du kan alltid återföra hela eller delar av gamla uppskov även om du inte avyttrar din bostad. Minsta belopp för återföring är 20 000 kronor per år. Den frivilliga återföringen gör du på blankett K2 avsnitt H. Om du inte har tillräckligt med skatt att få skattereduktion för husarbete mot och samtidigt har bostadsuppskov kan du ”plocka fram” en vinst till beskattning.
 • Betala in till skattekontot om du betalt för lite preliminärskatt för 2015. Får du ”kvarskatt” på mer än 30 000 kronor måste du göra en extra skatteinbetalning om du vill undvika kostnadsränta. Den börjar räknas från och med den 13 februari. Räntan räknas dag för dag. För kvarskattebelopp under 30 000 kronor är sista betalningsdag för att slippa ränta den 3 maj. Kostnadsräntan är idag 1,25 procent. Räntan är inte avdragsgill.
 • Betala rätt skatt från början. Har du betalat för mycket eller för lite i skatt för 2015 – begär jämkning för inkomståret 2016 så betalar du rätt skatt från början. Med sjunkande ränteläge finns det risk för att vissa personer har en för stor jämkning som i sin tur leder till att de betalar för lite i skatt för 2016.