Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Stort intresse för mikrofinansiering

SEB når redan 15 miljoner entreprenörer i över 30 utvecklingsländer via sina mikrofinansieringsfonder och när man nu lanserar en fjärde fond är intresset rekordstort. ”Vi räknar med att komma upp i en fondstorlek på över 1 miljard kronor,” säger Håkan Brodin vid SEB asset management sales.

SEB:s mikrofinansieringsfonder, som via lokala institutioner investerar i småföretagare i utvecklingsländer, är de enda som erbjuds av någon bank i Norden. Och intresset från institutionella kunder blir allt större. 

Dagens 2,1 miljarder förvaltade kronor i tre fonder kommer snart utökas med en fjärde fond. Investeringsrundan som startade i början av maj har redan dragit in runt 800 miljoner och banken räknar med att fonden kommer att förvalta över 1 miljard kronor i kapital innan den stänger i september. Redan idag når SEB 15 miljoner entreprenörer i mer än 30 utvecklingsländer via sina mikro­finansierings­­fonder.

Få institutionella investerare lägger sina pengar i något som inte kan visa finansiell historik och i början fick Viktor Andersson, ansvarig förvaltare, Håkan Brodin och deras kollegor sälja främst på den sociala aspekten.

– Men nu finns även finansiella resultat och vi ser intresse från de som tittar ur ett rent finansiellt perspektiv. Fonderna har låg korrelation mot andra investeringar och stabil underliggande avkastning. Detta är precis vad folk söker idag, något som uppför sig annorlunda än räntor och aktier, säger Viktor Andersson.

Hittills har storleken på fonderna vuxit för varje ny lanserad fond, något som verkar ske även med den fjärde fonden. Intresset för mikrofinansiering växer och breddas från de sedan redan tidigare insatta kunderna till de som behöver lite mer utbildning i hur mikrofinansiering fungerar.

Starka upplevelser under investerarresa till Kenya

SEB har ända sedan den första fondlanseringen jobbat med att sprida kunskap inom området, främst via investerarseminarium som man arrangerar varje år. Dessa följs av investerarresor där ett fåtal kunder har möjlighet att följa med. Den senaste resan gick under våren till Kenya och Tanzania där kunderna fick möta båda de specialiserade lokala mikrofinansieringsinstitutionerna som SEB samarbetar med och mikroentreprenörerna själva. Resan lämnade känslomässiga upplevelser och ett starkare band med kunderna efter sig.

– Det blir väldigt tydligt att investeringarna i våra mikrofinansieringsfonder gör skillnad på riktigt och bidrar till utvecklingen i dessa länder, säger Håkan Brodin.

– Det är otroligt uppskattat och en upplevelse man inte kommer i närheten av annars. Det är en helt annan sak att en grupp kvinnor utanför Nairobi välsignar oss för att vi bidrar till deras verksamhet än att åka till New York och lyssna på ränteförvaltare och sedan äta middag med utsikt över Central Park, säger Viktor Andersson.

Gruppen besökte bland annat även en skola utanför Nairobi som finansieras via ett av mikrofinansieringsinstituten som SEB samarbetar med.

Viktor Andersson älskar sitt jobb.

 – Det här är det mest intressanta man kan arbeta med i hela SEB. Att få bygga portföljer med bra finansiell avkastning som gör kunderna nöjda och som dessutom hjälper människor på plats i deras entreprenörskap.

Mer om SEB:s mikrofinansieringsfonder

  • Mikrofinansiering är ett sätt att tillhandahålla kapital och finansiella tjänster till de allra fattigaste i världen. Mer än 120 miljoner människor har fått tillgång till basala finansiella tjänster och lån via mikrofinansiering, enligt Världsbanken. Ofta erbjuder institutionerna även utbildning i företagande.
  • SEB har sedan 2013 startat tre fonder för mikrofinansiering, som vänder sig till svenska, danska och finländska institutionella kunder. Syftet är att erbjuda en attraktiv placeringsmöjlighet med tydlig social karaktär.
  • Investerarna placerar i fonder, som i sin tur finansierar mikrofinansieringsinstitutioner, så kallade MFI:er. MFI:erna har sedan direktkontakt med mikroentreprenörerna.
  • Genom de tre fonderna på totalt 2,1 miljarder kronor når SEB idag över 15 miljoner entreprenörer fördelade på mer än 30 utvecklingsländer.
  • Den fjärde fonden som beräknas sluta på över 1 miljard i kapital, lanserades i maj och stänger i september och kommer ha samma sammansättning som de tidigare fonderna, global och väldiversifierad.