Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Sociala entreprenörer får inblick i företagandets grunder

Anläggningstillgångar, avskrivningar och leasinghyror. SEB:s redovisningsexpert Kerstin Fagerberg bollar vant med de ekonomiska begreppen. På plats finns ett 20-tal sociala entreprenörer, som genom kursen ”Heart and Smart” får lära sig grunderna i företagsekonomi. ”En superbra kurs.”, säger Pegah Afsharian, från organisationen Kompis Sverige. 

Kursen har anordnats i samarbete med Inkludera Invest, en paraplyorganisation för sociala entreprenörer. Den gemensamma nämnaren för dessa är att de verkar utan vinstintresse för att skapa en bättre värld. Syftet med kursen är att ge de sociala entreprenörerna en inblick i företagsekonomins grunder.

– Även om drivkraften är ideell, så kan de ha stor nytta av verktyg som affärsplan, budget och resultatanalys för att utveckla sin verksamhet, säger Kerstin Fagerberg, som är lärare under de två halvdagar som kursen pågår.

Vill sudda ut gränser

Bland deltagarna finns Pegah Afsharian och Natassia Fry, som är grundare av organisationen Kompis Sverige. Deras vision är att sudda ut gränserna mellan nya och etablerade svenskar, genom att skapa möten mellan människor.

– Vi har båda varit engagerade i olika integrationsprojekt, det var så vi lärde känna varandra. De drivs ofta som kortsiktiga, bidragsberoende projekt och bygger på att den nyanlända får en coach som guidar dem in i samhället, berättar Pegah Afsharian.

Kompis Sverige vill i stället skapa individuella kompisrelationer, som bygger på ömsesidigt utbyte. Det gör man genom att på basen av djupintervjuer matcha ihop nyanlända och etablerade svenskar.  Matchningsmetoden utgår från intressen, livssituation och personlighet, vilket är en viktig del för att kompisrelationerna ska fungera väl redan från början.

– På det sättet vill vi bidra till ett mer öppet och inkluderande Sverige, säger Natassia Fry. 

Vad tycker ni om det här initiativet

– Det är väldigt bra. Vi kan lära oss otroligt mycket av näringslivet när det gäller att skapa hållbara verksamheter. Det är en superbra kurs och ytterligare ett exempel på att vi kan ta del av kunskap från näringslivet, säger Pegah Afsharian.

– Vi har ingen ekonomisk utbildning så det här är en viktig pusselbit. Även om vi tar hjälp med ekonomi och redovisning är det viktigt att kunna grunderna själv för att förstå och fatta rätt beslut, säger Natassia Fry.

Kerstin Fagerberg arbetar till vardags inom SEB Stiftelser och är van att arbeta med stiftelser och ideella föreningar som drivs på filantropisk bas. Men, genom Inkludera Invest möter hon en annan typ av unga entreprenörer.

– Det är så roligt att se viljan och engagemanget. Det här är drivande personer som förenar ett ideellt intresse med en mycket stark entreprenörsinriktning.