Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB:s resultat i EBA:s stresstest av banker 2016

Fredagen den 29 juli publicerades resultatet av EBA:s, den europeiska bankmyndighetens stresstest. Testet är utformat för att bedöma bankernas motståndskraft vid ett utdraget, negativt omvärldsscenario. Resultatet visar att SEB:s kapitaltäckning ligger på en betryggande nivå som överstiger lagkraven. 

Utvärderingen omfattar 51 banker i Europa, som tillsammans täcker 70 procent av banksektorn inom EU. Syftet är att testa hur bankerna påverkas vid ett utdraget, extremscenario med stora BNP-fall, fallande huspriser, samt mycket negativ utveckling för aktie- och räntemarknad.

Utvärderingen har genomförts på ett enhetligt sätt på basen av givna förutsättningar.