Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s mikrolånefonder ger bättre livsvillkor för kvinnor i Kenya

– Vi vill underlätta kvinnornas slit med vardagssysslor och samtidigt utveckla jordbruket så att familjerna kan öka sina inkomster och därmed leva kvar på landsbygden. Det berättar Mwangi Githaiga, som är vd för den afrikanska mikrofinansieringsbanken Kenya Women Microfinance Bank. Han deltog på torsdagen i ett seminarium på SEB.

SEB har sedan 2013 startat tre fonder för mikrofinansiering, som vänder sig till finansiella institutioner. Syftet är att erbjuda kunderna en attraktiv placeringsmöjlighet med tydlig social karaktär, där fondmedlen används för att skapa sysselsättning och tillväxt i utvecklingsländer.

De tre fonderna har i dag ett kapital på två miljarder kronor fördelade på ett stort antal mikrofinansieringsinstitut runt om i världen. En av dessa är Kenya Women Microfinance Bank (KWFT), vars vd är Mwangi Githaiga. Inför ett 50-tal institutionella kunder berättade han hur verksamheten fungerar och hur investeringskapitalet därmed kommer till nytta.

Vill stärka kvinnornas ekonomiska ställning

KWFT vänder sig till familjer, men har ett särskilt fokus på att förbättra livsvillkoren och stärka kvinnornas ekonomiska ställning. Det i sin tur är en nyckel för att de små familjejordbruken ska kunna öka inkomsterna och bli en integrerad del i det ekonomiska systemet.

Åttio procent av kunderna lever på landsbygden där de flesta saknar elektricitet. Kvinnorna är bundna till köksarbete där de lagar mat med kokstenar över öppen eld, något som är en stor hälsorisk eftersom de exponeras för lika mycket skadlig rök som ett paket cigaretter om dagen.

KWFT har därför utvecklat och ger mikrolån för inköp av bland annat solspisar, som underlättar matlagningen och minskar hälsoriskerna. Banken anordnar även utbildning, som hjälper familjerna att öka mjölkproduktionen och förbättra skördarna, samt ger dem stöd för att effektivisera värdekedjan och ta bort mellanhänder – allt för att familjerna ska kunna få ett litet överskott och bygga upp ett sparande.

Banken har i dag 2 800 medarbetare, runt om i landet, som betjänar cirka 775 000 kunder. Banken har ett kontorsnät, men medarbetarna åker även runt till avlägsna byar med motorcykel. Dessutom finns en mobil banktjänst, som fungerar utan smarta telefoner. Den totala utlåningen uppgår till motsvarande 240 miljoner dollar, medan inlåningen har vuxit till cirka 180 miljoner dollar.

Ny fond i maj

Övriga talare vid seminariet var Roland Dominicé, från Symbiotics, SEB:s samarbetspartner inom mikrofinansiering, samt Viktor Andersson, som är förvaltare av de tre mikrofinansieringsfonderna.

SEB planerar att öppna en fjärde mikrofinansieringsfond i maj.