Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s hållbarhetschef: ”Balanserat om klimatrisker”

På måndagen kom Finansinspektionen med en ny rapport om klimatrisker i det finansiella systemet. SEB:s hållbarhetschef Cecilia Widebäck West kommenterar.

Finansinspektionens rapport är bra och balanserad. Den pekar på att klimatförändringar och klimatpolitik får effekter på bankernas kreditportföljer. Samtidigt är effekterna osäkra, svenska banker har låg exponering mot sådana risker, och det svenska regelverket kräver redan att alla relevanta risker ska ligga till grund för bankernas kreditgivning. Därför gör FI rätt i att i dag inte lägga fram förslag till nya regleringar på detta område, utan i stället begära bättre transparens och öppenhet om klimatrelaterade risker från bankernas sida. Från SEB arbetar vi redan i dag  med de här frågorna, vi har ökat transparensen genom att visa klimatavtryck för fonder och redovisar fördelningen av förnybar- respektive fossilenergi i vår energiportfölj. Vi har satt upp målet att successivt minska exponeringen mot fossila bränslen. Vi delar FI:s bedömning att stresstester är ett verktyg som kan användas mer framöver.

Klimatförändringarna kommer att innebära stora förändringar i vårt ekonomiska och finansiella system, konstaterar Finansinspektionen i sin rapport. I dagsläget utgör inte klimatförändringen något stort hot mot den finansiella stabiliteten i Sverige anser inspektionen. Men riskerna kan öka över tid och mer information och ökad transparens behövs. Finansinspektionen ska återkomma med förslag på stresstester för bankerna och scenarier som visar hur bankerna klarar klimatrelaterade problem.