Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s årsstämma 2016

Skandinaviska Enskilda Banken AB:s årsstämma har hållits den 22 mars 2016!

Skandinaviska Enskilda Bankens årsstämma har ägt rum tisdagen den 22 mars 2016 kl 13.00 på Konserthuset, Hötorget, Stockholm.

Hämta alla dokument för årsstämman

Skandinaviska Enskilda Bankens årsstämma har ägt rum tisdagen den 22 mars 2016 kl 13.00 på Konserthuset, Hötorget, Stockholm.

Före stämman serverades lättare förtäring och dryck. Ledamöter av den verkställande ledningen fanns på plats för att svara på frågor från aktieägarna.

Kallelsen till årsstämman har publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bankens webbplats, tisdagen den 23 februari 2016. Annons om kallelsen infördes i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 23 februari 2016.

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut har hållits tillgängliga på bankens webbplats och på bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm från och med den 23 februari 2016.