Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Trygg Liv Gamla sänker återbäringsräntan till 4 procent

Återbäringsräntan i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv sänks den 1 juli 2016 från 16 till 4 procent före skatt och kostnadsavdrag.

– Gamla Liv har haft en historiskt hög återbäringsränta med en nivå under de sista tolv månaderna på hela 16 procent. Vi strävar kontinuerligt efter att leverera högsta möjliga avkastning till våra kunder, vilket vi gör genom en portfölj som är brett diversifierad över aktier, obligationer, fastigheter och alternativa tillgångar. Vi verkar nu i en miljö med mycket låga marknadsräntor och allmän osäkerhet.  Konsolideringsgraden har genom den mycket höga återbäringsräntan minskat helt enligt plan. Vi anpassar nu vår återbäringsränta till en mer uthållig nivå, säger Nils Henriksson, VD. 

Den kollektiva konsolideringsgraden i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv var per den 31 maj 2016 110,7 procent och solvensgraden uppgick till 196 procent. Avkastningen under samma period uppgick till 1,0 procent och snittavkastningen under de senaste 5 helåren har varit 7,5 procent. Bolaget förvaltar 170 miljarder.