Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB överträffade målet att minska utsläppen

I slutet av 2015 hade SEB minskat koldioxidutsläppen med 54 procent jämfört med basåret 2008, vilket är bättre än det mål på 45 procent minskning som sattes under 2009. Utsläpp från tjänstebilar, pappersförbrukning och energianvändning har minskat kraftigt, medan utsläppen från tjänsteresor ökat. Nu siktar SEB att ytterligare minska utsläppen med 20 procent fram till 2020.

Utsläppen från SEB:s lokaler och utrustning är ner 82 procent under perioden 2008-2015 till följd av ökad användning av förnybar energi och mer energieffektiva byggnader. Under 2015 var 94 procent av den el som banken använde från förnybara källor. Pappersförbrukningen föll 75 procent från 2008 till 2015 på grund av färre interna utskrifter och färre kundutskick. Utsläppen från tjänstebilar föll främst till följd av mer effektiva bilar, men också på grund av en mindre flotta.

Men som ett resultat av större affärsverksamhet och omorganisationer ökade koldioxidutsläpp från tjänsteresor med 10 procent under perioden, medan den totala sträckan de anställda reste ökade med 25 procent. På grund av effektivare flygplan har utsläppen inte ökat lika mycket som resesträckan. Från 2014 till 2015 sjönk utsläppen från tjänsteresor med 4 procent.

– Mer än hälften av bankens totala koldioxidutsläpp är relaterade till affärsresor. För att ytterligare minska utsläppen, är det tydligt att vi måste göra mer på detta område och lägga mer kraft på att erbjuda alternativ till resor, såsom videokonferenser och PC Video, säger Jonas Solehav, SEB:s miljöchef.

SEB strävar efter att ytterligare minska de egna koldioxidutsläppen och har satt ett nytt mål att utsläppen ska ned med 20 procent till 2020, jämfört med 2015. Målet är att minska utsläppen med 20 procent totalt och dessutom inom alla fyra områdena individuellt; affärsresor, tjänstebilar, pappersanvändning och energianvändning.

– Att använda resurser effektivt, och att visa på minskad klimatpåverkan är i princip nödvändigt när vi erbjuder gröna finansierings- och investeringsprodukter till våra kunder, säger Jonas Solehav.