Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Minskad kolexponering i SEB:s fonder från 1 juli

Från och med 1 juli intar SEB:s fondbolag en striktare hållning till bolag som sysslar med utvinning av förbränningskol, och ökar sitt påverkansarbete gentemot bolag verksamma i sektorer med högt beroende till kol som energikälla. ”Detta är ytterligare ett steg i vårt arbete med att integrera hållbarhet i hela vår fondförvaltning, säger Peter Branner, chef för SEB:s fondbolag Investment Management. 

Under våren fattade SEB:s fondbolag beslut om att minska kolexponeringen i sina Sverige- och Luxemburgregistrerade fonder. Den ena delen i detta beslut innebär att utesluta företag som sysslar med utvinning av förbränningskol, det vill säga gruvaktiviteter, där kol står för mer än 20 procent av företagets eller koncernens omsättning. Den andra delen innebär att genom dialoger öka påverkansarbetet gentemot energirelaterade bolag, där kol som energikälla överstiger 10 procent.

- Vi ser ett fortsatt ökande intresse för hållbarhetsfrågor hos våra kunder, varför detta är ett viktigt ställningstagande. Vi lever till största delen redan sedan tidigare efter dessa riktlinjer i vår förvaltning, men det är inte desto mindre en tydlig signal gällande framtida investeringar, säger Peter Branner.

Från och med den 1 juli implementeras detta för SEB:s aktivt förvaltade aktie- och räntefonder, medan det för indexfonderna implementeras under hösten då de ombalanseras.

I SEB:s erbjudande finns bland annat hållbarhetsfonder och gröna obligationsfonder som fokuserar på flera hållbara faktorer, däribland koldioxidutsläpp. Alla SEB:s hållbarhetsfonder utesluter kol-, gas- och oljeutvinningssektorerna, medan SEB Green Bond Fund fokuserar på "gröna" projekt med en positiv effekt på miljön.