Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Oro och börsnedgångar i spåren av brittiskt nej

Det av marknaden befarade, men inte förväntade, har inträffat. En majoritet av det brittiska folket har röstat för att lämna EU. Vad innebär valutgången för marknaderna och hur ska du som sparare agera? SEB:s placeringsstrateg Johan Hagbarth ger sin analys.

Valutgången skapar naturligtvis stora svängningar och osäkerhet på finansmarknaderna och börserna i Europa reagerar på fredagsmorgonen med kursfall på 8-9 procent medan Londonbörsen backar med cirka 5 procent. Pundet faller också kraftigt liksom kronan. De långa räntorna går ner medan guldpriset stiger.

Vad som händer nu är naturligtvis svårt att säga. Politiskt uppstår stor oro, inte bara i Storbritannien utan även kring EU-samarbetet. Vägen fram för unionen kommer att bli ifrågasatt nu när EU-skeptiker runt om i Europa får stöd och det lär dröja innan vi får någon klarhet kring vad som händer i EU framöver.

På marknaderna kommer osäkerheten att bestå ännu en tid. Brexit får negativa effekter på den ekonomiska tillväxten främst i Storbritannien, men även i Europa och därmed även till viss del globalt. Och lägre tillväxt betyder sannolikt något lägre vinster för börsbolagen, vilket i sin tur motiverar lägre börskurser. Å andra sidan är det troligt att centralbanker och politiker står beredda att lansera stimulansåtgärder för att stötta ekonomier och marknader, något som kan stabilisera bilden. Vårt huvudscenario är att det inte blir någon stor nedgång i den globala tillväxten, och risken för en recession är fortsatt låg. Ökad osäkerhet och sämre vinstutsikter talar ändå för ganska stora börsnedgångar. En del av detta har redan inträffat, men mer anpassning återstår sannolikt och kommande börsveckor ser därför riskfyllda ut.

På sikt behöver bilden dock inte vara så negativ. Vi räknar med att världsekonomin växer på i hygglig takt, med utrymme för en liten fartökning under nästa år. Det talar för aktier som placering, men för att börserna mer varaktigt ska vända upp krävs troligen att den politiska bilden i Europa klarnar, något som kan ta tid. Räkna därför med stora kurssvängningar en tid framöver.

Hur du som sparare ska agera beror på din riskvilja och din tidshorisont. Du som har ett sparkapital som du avser att använda inom kort gör klokt i att undvika riskfyllda placeringar som aktier. Detsamma gäller dig som tycker det är obehagligt med stora värdesvängningar. Om du däremot har en längre placeringshorisont, minst ett par år, och kan leva med att värdet på tillgångarna svänger bör inte gripas av panik och sälja. Och om du månadssparar – fortsätt med det! Nedgångar är aldrig roliga, men lägre kurser innebär faktiskt att ditt månadssparande räcker till fler fondandelar, vilket ger en positiv effekt på värdet när marknaderna väl vänder upp igen.