Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ny betallösning med blockkedjeteknik från Ripple

SEB har tecknat avtal med det amerikanska fintechbolaget Ripple om att använda deras lösning för att bygga betallösningar med blockkedjeteknik. Första steget blir att ge kunder möjlighet till realtidsöverföringar mellan SEB-konton i Stockholm och New York.

– Det här är ett sätt att utforska den nya teknikens möjligheter och ett exempel på hur vi genom att samarbeta med innovativa teknikföretag kan bli ännu mer relevanta för våra kunder, säger Paula da Silva, chef för cash management-tjänster inom SEB.

Blockkedjetekniken innebär att de aktörer som är inblandade i en transaktion, delar på var sin identisk kopia av en gemensam reskontra. När transaktionen genomförs registreras den i samma ögonblick i både sändarens och mottagarens version av det delade dokumentet. Transaktionen är krypterad och går inte att manipulera. Den sker i realtid och det behövs inga mellanhänder för att den ska genomföras. 

Det nya samarbetsavtalet gör det möjligt för SEB att testa den variant av blockkedja, som har utvecklats av det amerikanska fintechbolaget Ripple. SEB har testat att lösningen fungerar på bankens infrastruktur och nu pågår arbetet med att bygga upp en färdig betallösning.

– Vi skapar en sluten blockkedja där vi ger våra kunder möjlighet att använda tekniken för överföringar mellan sina SEB-konton i Sverige och bankens filial i New York, säger Paula da Silva. 

De första kundtransaktionerna kommer att genomföras nästa år och innebär att kunderna erbjuds realtidsöverföringar med senare stopptider än i dag.

– I nästa steg planerar vi att utöka lösningen till att omfatta alla geografier och tidszoner där vi har verksamhet. 

Partnerskap och standarder

I första steget handlar det alltså om en intern blockkedja hos SEB, men framöver är det troligt att det skapas nätverk av partnerbanker med samma teknik, som tillsammans bygger upp slutna blockkedjor för säkra realtidsbetalningar.

– Vi står inför ett stort tekniksprång och många aktörer tävlar om att skapa standarder som möjliggör globala lösningar. Det går inte att förutsäga vilka som blir framgångsrika och därför måste vi experimentera oss fram och testa olika lösningar.

Andra initiativ

SEB deltar sedan ett år tillbaka i Distributed Ledger Group, där ett 50-tal internationella banker har gått samman i ett partnerskap för att utveckla gemensamma standarder för tekniken.

I augusti gjorde SEB genom sin riskkapitalenhet Venture Capital även en investering i det danska fintechbolaget Coinify, som utvecklar lösningar för blockkedjebetalningar.