Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Högsta PRI-betyg för SEB:s aktie- och ränteförvaltning

I PRI:s årliga betygssättning som innefattar SEB:s processer och arbetssätt inom hållbara investeringar har SEB för 2016 fått högsta betyg både för sin aktieförvaltning och för sin ränteförvaltning. 

– Vi började med att integrera hållbarhet i vår aktieförvaltning i ett bredare perspektiv under 2015. Sedan dess har vi höjt ribban och arbetar nu för att hållbarhet ska bli en naturlig del i all vår förvaltning”, säger Christina Strand Wadsjö, investeringsspecialist inom ESG. 

2008 skrev SEB under Förenta Nationernas Principer för ansvarfulla investeringar (PRI). Sedan dess har SEB årligen rapporterat om hur banken följer de sex principerna i förvaltningen.

Kriterierna för att nå högsta betyg utvecklas kontinuerligt, och kraven höjs, i takt med utvecklingen inom hållbarhetsområdet. Det handlar inte längre om att bara integrera hållbarhetsfaktorer i förvaltningen utan också om att visa hur dessa bidragit till den finansiella avkastningen.

– Integreringen i aktieförvaltningen har gått från exkludering till positivt urval, det vill säga att aktivt välja bolag som presterar väl inom hållbarhet. Det har också blivit viktigare att öka transparensen, bland annat kring strategier och resultat av de bolagsdialoger som SEB har.

Sedan tidigare har SEB toppbetyg (A) för hur banken arbetar med hållbarhet vad gäller aktiefonder. Betyget för räntebärande fonder har tidigare år varit något lägre.

– Det beror bland annat på att integreringsarbetet i vår ränteförvaltning startat lite senare. Men sedan en tid har vi tagit ett större grepp kring hållbarhet och arbetar nu fokuserat med att implementera tydliga ESG-principer (miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar) genom att tillämpa positivt urval i förvaltningsprocessen. Det resulterade i att vi i år fick betyget A även för räntefonderna, vilket känns otroligt bra, säger Christina Strand Wadsjö.