Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Försiktig vårbudget från regeringen

I vårbudgeten, som offentliggjorts idag, presenterar regeringen sin syn på det ekonomiska läget och den ekonomiska politiken. Det presenteras också några förändringar som berör privatpersoner, till exempel utökade möjligheter för RUT-avdrag. Därtill annonserar regeringen ett antal reformer som påverkar hushållen mer indirekt, bland annat 10 miljarder kronor 2017 och framåt till kommunerna för att möta flyktingkrisen. SEB:s privatekonom Jens Magnusson kommenterar: 

Hur påverkas privatpersoner av förslagen i vårbudgeten?

— Överlag är det ganska små förändringar. Vårbudgeten är till för att måla upp de stora ekonomiskpolitiska penseldragen och för att ändra sådant som dykt upp under året och som inte kan vänta till den ordinarie budgeten på hösten. Som ett led i regeringens migrationsöverenskommelse med oppositionen så utvidgas från den 1 augusti rutavdraget till att även omfatta trädgårdsarbeten, flytt- och IT-tjänster i hemmet. Men även om fler typer av tjänster nu ingår i avdraget så kommer taket för avdraget alltjämt ligga kvar på 25 000 kronor per år för personer under 65 år och 50 000 kronor för äldre. 

Vilka övriga förslag har regeringen flaggat för?

— Regeringen annonserar redan nu ett antal förslag som troligen kommer i höstbudgeten och som kommer att införas från årsskiftet. Det blir nollränta på skattekontot och rutavdraget breddas ytterligare för reparation och underhåll av vitvaror, exempelvis kylskåp och tvättmaskiner i hemmet. Momsen på bland annat cykelreparationer sänks också från januari 2017. Fler personer kommer att få betala statlig inkomstskatt på över 50 procent eftersom uppräkningen av den så kallade skiktgränserna kommer att begränsas. Regeringen har redan lämnat förslag på begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt och avser även att återkomma med förslag på begränsning av den övre skiktgränsen i höstbudgeten för 2017. 

Ser du några överraskningar i budgeten?

— Nej, egentligen inte. Det verkar som att regeringen spar på krutet tills höstbudgeten, inklusive de 10 miljarder kronor som kommunerna får för att täcka ökade kostnader i samband med flyktingkrisen. En del av dessa pengar kommer nog att användas till att nyanställa men eftersom de inte är öronmärkta kan kommunerna använda dem som de vill.

—Till hösten kommer regeringen att behöva adressera ett antal växande hål i statens budget. Utöver migrationskostnaderna ser vi att utgifterna för sjukförsäkring och arbetsmarknadsåtgärder skjuter i höjden i de närmaste åren. Regeringen räknar dock med att arbetslösheten faller de närmaste åren, faktiskt i en snabbare takt än vad man tidigare trott.

Regeringen har inte egen majoritet i riksdagen. Kommer budgeten ändå att röstas igenom?

— Ja, det kommer den. Visserligen gäller inte Decemberöverenskommelsen längre men eftersom Allianspartierna valt att lägga enskilda budgetmotioner så har regeringen, med stöd av Vänsterpartiet, tillräckligt med ledamöter för att få igenom sin budget.