Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB första kvartalet 2016: Underliggande rörelseresultat 4 493 Mkr (5 505)

Exklusive engångsposter på totalt 5 949 Mkr, uppgick rörelseresultatet för första kvartalet till 4 493 Mkr (5 505) och räntabiliteten till 10,1 procent. Inklusive engångsposterna, uppgick rörelseresultatet till -1 456 Mkr och räntabiliteten till -6,6 procent.

SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren kommenterar resultatet:

"2016 innebär startskottet på vår nya treårsplan. Det rådande marknadsläget i det första kvartalet ledde till att kunderna var mindre aktiva. Färre stora företagsaffärer, begränsad efterfrågan på krediter och lägre marknadsvärden påverkade rörelseresultatet. Med en stark balansräkning och en kärnprimär-kapitalrelation på 19,1 procent, står vi starka för att stötta våra kunder framöver. Vår ambitiösa resa mot att tillhandahålla service i världsklass till våra kunder har bara börjat och med elva kvartal kvar av affärsplanen är vi fortsatt fokuserade och fast beslutna att uppnå den."

  Rapporterat Engångs-poster Underliggande   Kv4     Jan - mar
Mkr Kv1 2016 Kv1 2016   2015 %   2015 %
Summa rörelseintäkter 10 222 0 10 222   11 280 -9   11 538 -11
Summa rörelsekostnader -11 365 -5 949 -5 416   -5 478 -1   -5 484 -1
Resultat före kreditförluster -1 143 -5 949 4 806   5 802 -17   6 054 -21
Kreditförluster m.m. -313 0 -313   -297 5   -264 19
Rörelseresultat -1 456 -5 949 4 493   5 505 -18   5 790 -22

Exklusive engångsposter på totalt 5 949 Mkr, uppgick rörelseresultatet för första kvartalet till 4 493 Mkr (5 505) och räntabiliteten till 10,1 procent. Inklusive engångsposterna, uppgick rörelseresultatet till -1 456 Mkr och räntabiliteten till -6,6 procent.

Rörelseintäkterna för det första kvartalet uppgick till 10,2 miljarder kronor, en minskning med 9 procent jämfört med det sista kvartalet 2015. Rörelsekostnaderna minskade med 1 procent till 5 416 Mkr, exklusive engångsposterna.

Kreditkvaliteten var fortsatt god och kreditförlustnivån var 8 baspunkter i kvartalet. Likviditets-täckningsgraden var 132 procent (128). Kärnprimärkapitalrelationen stärktes ytterligare till 19,1 procent (18,8).

För mer information, kontakta:
Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00
Jonas Söderberg, Chef Investor Relations, 08-763 83 19; 073-521 02 66
Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00

 

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 700 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 637 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 medarbetare.