Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s resultat för tredje kvartalet 2016

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 5 229 Mkr (5 536) och räntabiliteten till 12,3 procent. Rörelseresultatet för det andra kvartalet var 5 016 Mkr - exklusive en positiv engångspost på 520 Mkr för SEB:s baltiska medlemskap i Visa.

SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren kommenterar resultatet:

”I ett osäkert marknadsläge fortsatte kundernas behov av rådgivnings- och riskhanteringstjänster att öka i det tredje kvartalet. Affärsklimatet i Norden var mer stabilt än i omvärlden och företagens efterfrågan på lån ökade. Resultatet exklusive engångsposter ökade med 4 procent mellan det andra och tredje kvartalet.”

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 5 229 Mkr (5 536) och räntabiliteten till 12,3 procent. Rörelseresultatet för det andra kvartalet var 5 016 Mkr - exklusive en positiv engångspost på 520 Mkr för SEB:s baltiska medlemskap i Visa.

Rörelseintäkterna för det tredje kvartalet uppgick till 10,8 miljarder kronor, en ökning med 2 procent jämfört med det andra kvartalet i år (exklusive engångsposten). Rörelsekostnaderna var 5,4 miljarder kronor (5,3).

Kreditkvaliteten var fortsatt god och kreditförlustnivån var 5 baspunkter i kvartalet. Likviditets-täckningsgraden var 135 procent (128 vid årsskiftet). Kapitalpositionen var stark med en kärnprimärkapitalrelation på 18,6 procent (18,8 vid årsskiftet). Vår egen beräkning av kärnprimärkapitalkravet, inklusive tillägg för löptidsgolv och riskvikter för företag, uppgick till 16,9 procent och därmed är vår buffert 1,7 procent.

För mer information, kontakta

Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00
Jonas Söderberg, Chef Investor Relations, 08-763 83 19; 073-521 02 66
Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 september 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 851 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 758 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 300 medarbetare. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.