Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Dags att se om sitt hus efter en stökig sommar

Sommarens dramatiska händelser påverkar den svenska bostadsmarknaden. Det mesta tyder på att det låga ränteläget består ännu en tid men osäkerhetsmomenten är många. Inför hösten kan det vara klokt att se om sitt hus, börja eller fortsätta amortera, undvika överskuldsättning och sprida sina ränterisker. Det skriver SEB:s privatekonom Jens Magnusson i sitt ränteråd för augusti.

Brexit, kuppförsök i Turkiet och terrordåd

Sommaren har på många sätt varit dramatisk och nyhetsflödet har dominerats av världspolitiska händelser. Britterna har beslutat lämnat EU, Turkiet har genomlevt ett kuppförsök, ett antal länder har drabbats av våldsamma terrordåd och de amerikanska partierna har nominerat sina presidentkandidater. För att bara nämna några. Den svenska ekonomiska och politiska scenen har varit lugnare. De senaste tillväxtsiffrorna överraskade något på den negativa sidan men är fortfarande på relativt höga nivåer. Arbetslösheten fortsätter att sjunka. Stockholmsbörsen skakade ordentligt efter Brexitomröstningen men återhämtade sig oväntat snabbt. De svenska bankerna klarade sig som väntat bra i de internationella stresstester som gjorts för att undersöka motståndskraften vid eventuella nya kriser framöver. Svensk ekonomi ger sammantaget ett stabilt intryck även om allt fler bedömare också flaggar för att vi nog är nära (eller kanske till och med förbi) konjunkturtoppen för den här gången och att det snart kan vända nedåt igen.

Svenska bopriser står stilla

Bostadsmarknaden är en central del av samhälls-ekonomin och den påverkas förstås av både nationella och internationella skeenden. Under sommaren har det dykt upp tecken på att den hittills så heta svenska bostadsmarknaden börjar tappa fart. Under ett par sommarmånader har bostadspriserna i riket som helhet stått mer eller mindre stilla och i vissa delar av landet till och med sjunkit något. Vi har dessutom sett betydande nedgångar i hushållens förväntningar på boprisutvecklingen vilket i sig kan bidra till en större försiktighet och långsammare prisutveckling. Dessa tendenser kan vara oroande för den som just investerat i en högt belånad bostad och hoppas att investeringen snabbt ska öka i värde. Samtidigt är samma tendenser lugnande för den som oroat sig för överhettningstendenser på bostadsmarknaden och för ökad skuldsättning hos hushållen. Inte minst politiker och myndigheter gläds sannolikt åt en lugnare prisutveckling på bostadsmarknaden och trycket på fler dämpande åtgärder (likt det nyss införda amorteringskravet) minskar.

Fortsatt osäkerhet

Det är dock alldeles för tidigt att slå fast att den långa trenden med snabba prisökningar är över. Aktiviteten och prisökningstakten går alltid ner under sommaren och tar man hänsyn till det är förändringen jämfört med ”normalläget” bara några tiondels procent. Allmänhetens prisförväntningar har sannolikt också präglats av uppmärksammade händelser som amorteringskravet och Brexit-beslutet. Det är först när bostadsmarknaden tar fart igen efter semestrarna som vi kan få mer tillförlitlig statistik för hur priserna faktiskt rör sig. Då vet vi också mer om hur både Sveriges och andra länders centralbanker resonerar kring ränteutvecklingen och hur stort eller litet trycket blir på politiker och myndigheter att vidta ytterligare åtgärder mot boprisökningar och skuldsättning. Till dess gör man som bolåntagare bäst i att se om sitt hus och acceptera att osäkerheten är stor. Undvik att ta alltför stora lån även om räntorna just nu är lockande låga. Börja eller fortsätt att amortera oavsett om dina lån omfattas av amorteringskravet. Att sprida sina räntor på flera bindningstider kan också vara en klok strategi, allra helst för den med små ekonomiska marginaler.