Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Bokslutskommuniké 2015

Kvartalets rörelseintäkter uppgick till 11,4 miljarder kronor, en ökning med 2 procent jämfört med samma kvartal 2014, exklusive engångsposter.

Rörelseresultatet för 2015 uppgick till 20,9 miljarder kronor (23,3) och räntabiliteten var 12,2 procent. Exklusive engångsposter på 0,9 miljarder kronor var rörelseresultatet 21,8 miljarder kronor och räntabiliteten 12,9 procent.

SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren kommenterar resultatet:

- Vi har fortsatt att stötta våra kunder under ett exceptionellt år präglat av hög volatilitet och negativa räntor. Marknadsutvecklingen påverkade kundernas beteende och ledde till ökad efterfrågan på riskprodukter och ledde till ett rekordhögt antal börsnoteringar i Norden.

Kvartalets rörelseintäkter uppgick till 11,4 miljarder kronor, en ökning med 2 procent jämfört med samma kvartal 2014, exklusive engångsposter. Rörelsekostnaderna minskade med 4 procent till 5,6 miljarder kronor. Kvartalets rörelseresultat uppgick till 5,5 miljarder kronor.

Kreditkvaliteten var fortsatt god och kreditförlustnivån var 6 baspunkter i kvartalet och under 2015, 3 baspunkter bättre än 2014. Likviditetstäckningsgraden var 128 procent (115). Kärnprimärkapital-relationen stärktes ytterligare till 18,8 procent (16,3).

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 5,25 kronor (4,75) per aktie för 2015.

 

För mer information, kontakta

Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00

Jonas Söderberg, Chef Investor Relations, 08-763 83 19; 073-521 02 66

Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 496 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 700 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 medarbetare.