Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vad innebär nya förslaget om höjd pensionsålder?

Nu har frågan om en höjd pensionsålder återigen kommit upp på den politiska agendan genom socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, som menar att ett beslut om höjd pensionsålder bör kunna fattas under mandatperioden, det vill säga senast 2018. SEB:s privatekonom Jens Magnusson kommenterar frågan.

Det preliminära förslag som socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för fram innebär att gränsen för när man som tidigast kan ta ut sin allmänna pension, höjs från 61 till 62 år. Eventuellt ska även gränsen för hur länge du själv ska kunna välja att fortsätta arbeta (utan din arbetsgivares medgivande) höjas från 67 till 68 år.

– Det här är en viktig diskussion och de flesta förstår intuitivt att vi behöver jobba längre i takt med att medellivslängden ökar. Samtidigt är höjd pensionsålder inte så enkelt att ordna som det kanske kan låta. Det är politiskt svårt och alla partierna bakom pensionsöverenskommelsen måste vara överens om eventuella förändringar. Det räcker alltså inte med att bara regeringen bestämmer sig, säger Jens Magnusson.

Han framhåller också att det är svårt att ändra reglerna så att det verkligen ger effekt. Det är nämligen så att även om det idag är tillåtet att ta ut sin pension från 61 års ålder, så är det väldigt få (ca 7 procent) som faktiskt gör det.

– De allra flesta går i pension runt 65 års ålder trots att de egentligen skulle kunna välja att gå både tidigare och senare. Den stora majoriteten påverkas alltså inte alls av en höjning från 61 till 62, eller för den delen av en höjning från 67 till 68 när det gäller utträdet.

– Slutsatsen blir den som vi på SEB har fört fram länge. Vi behöver arbeta längre, det är bra att frågan återigen kommer upp på den politiska agendan och jag hoppas att det denna gång kommer ett konkret förslag. Men det räcker inte. För att den stora majoriteten ska få en trygg pension måste vi också gardera oss med ett eget sparande.

Hedrande fjärdeplats

Det är också den uppfattning som det globala konsultföretaget Mercer för fram i årets upplaga av ”Global Pension Index” där 25 av världens pensionssystem jämförs. Sverige hamnar på en hedrande fjärdeplats. Det som drar upp det svenska betyget är den finansiella stabiliteten och det som drar ner det är de förhållandevis låga (och sjunkande) pensionsnivåerna, framförallt i det offentliga systemet.

Som förbättringspotential går Mercers pensionsexperter helt på SEBs linje: Pensionsåldern behöver höjas och starkare incitament för privat sparande behöver införas.

– Att socialförsäkringsministern nu lyfter frågan om höjd pensionsålder är alltså positivt men det är förstås olyckligt att regeringen när det gäller sparandet går i rakt motsatt riktning. I budgetpropositionen för 2016 höjs skatten på sparande och den sista avdragsrätten försvinner. Det är synd att politikerna (oavsett färg) verkar se pensionsåldershöjningar och sparande i ett motsattsförhållande. För att trygga svenskarna pensioner på sikt skulle de behöva betraktas som komplement, säger Jens Magnusson.