Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Uppdaterad: Turbulent på börserna – vad beror det på?

Texten uppdaterad 27 augusti 08:30.

Börsveckan har varit mycket orolig med stora inledande fall på måndagen och kraftiga svängningar sedan dess. Vad beror turbulensen på och hur ska man agera? SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist, placeringsstrateg Johan Hagbarth och Chief Investment Officer Fredrik Öberg kommenterar.

Vad beror de här stora börsfallen på?

– Kina är inte vilket land som helst, det är en av väldens ekonomiska nyckelspelare vilket gör att oron där lätt sprider sig till hela världen. Det som orsakat den senaste tidens oro är ny statistik som visar att Kinas ekonomi fortsätter att bromsa in. Än så länge ser man inte hur länge det kan fortsätta vilket har orsakat denna panikartade oro. En del fokus har legat på de kinesiska börserna men viktigare är vad som faktiskt händer tillväxtmässigt i Kina.

– Det som händer på börserna återspeglar en växande rädsla för att detta är början på en ny global nedgång och det som skapar denna oro är att det inte längre finns så stort manöverutrymme längre vad gäller penning- och finanspolitiska styrmedel. På flera håll i Europa har man nollränta och vi i Sverige har ju till och med negativ ränta sedan en tid tillbaka. Många länder har inte heller finanspolitiska möjligheter att agera, t ex genom att pumpa in mer pengar i systemet för att mota den negativa utvecklingen. Europa och den övriga västvärlden har helt enkelt inte några riktigt kraftfulla verktyg kvar för att kunna agera.

Finns det inga ljuspunkter framöver?

Jo, vi ska inte glömma att det land som är upprinnelsen till hela denna oro världen över, Kina, fortfarande har flera verktyg kvar i sin verktygslåda. De har utrymme att sänka räntan, skjuta till likviditet i det finansiella systemet och att föra en mer expansiv finanspolitik. Det vi väntar på nu är nya data från Kina om tillväxten där och på att se vilka åtgärder som makthavarna sätter in för att avvärja fortsatt nedgång.

Varför har en del aktiefonder utvecklats sämre än den underliggande marknaden?

 Förutom fallande börser har vi också sett nedgångar för råvaror samt för dollarn. Valutarörelserna gör att en del aktiefonder, med exponering mot internationella aktier, fallit mer räknat i kronor än vad de lokala börserna gjort.

Vad ska man göra som placerare? Är detta början på en längre period med fallande kurser?

– Vår bedömning är att det inte är så. En ytterligare försvagning av tillväxten i den kinesiska ekonomin skulle troligtvis påverka hela världsekonomin och därmed börser och andra marknader, Vi räknar dock med att man sätter in de åtgärder som behövs för att stabilisera situationen, säger Johan Hagbarth, placeringsstrateg.

– Samtidigt ser bilden faktiskt ganska bra ut i västvärlden. I USA växer ekonomin i god takt och i Europa ser vi en hel del ljustecken, trots Greklandsoron. Vi räknar med hygglig global tillväxt kommande år, något som bör ge utrymme för en del vinstökningar för företagen. Tillsammans med fortsatt låga räntor talar det för att aktier bör kunna återta sin positiva utveckling, även om oron kan bestå en tid till.

– Givet att vi inte får fler tydligt negativa nyheter från till exempel Kina, så räknar vi alltså med fortsatt ekonomisk tillväxt, och att det inte är läge att sälja för den som placerar långsiktigt.