Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Troligen färdigsänkt från Riksbanken

Riksbanken behåller räntan oförändrad på -0,35 procent. Köpen av statsobligationer fortsätter under första halvåret 2016, som beslutades i oktober. Det finns också en fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv, även mellan de ordinarie penningpolitiska mötena. Det skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Riksbanken skriver upp tillväxtutsikterna för framförallt innevarande och nästa år rejält, med lägre arbetslöshet som följd samtidigt som inflationsprognosen justeras aningens nedåt. Den kraftigt ökade flyktinginvandringen bedöms bara få små effekter på penningpolitiken. Riksbanken ser visserligen en risk för att hög efterfrågan på arbetskraft kan leda till att inflationen skjuter över målet på ett par års sikt, men anser inte att en sådan utveckling skulle motivera en stramare penningpolitik efter så lång tid med låg inflation och inflationsförväntningar under målet.

– Vi räknar inte längre med några nya sänkningar även om Riksbanken kommer att få fortsatt svårt att nå upp till sin inflationsprognos. Vi lutade inför mötet åt en sista sänkning till -0,45 procent mot bakgrund av de senaste bakslagen för inflationen under november, men att Riksbanken under nästa år gradvis kommer att förskjuta fokus till den starka expansionen i svensk ekonomi och riskerna från obalanserna på bostadsmarknaden. Den bilden får stöd av dagens besked, säger Elisabet Kopelman, seniorekonom på SEB.

En omsvängning underlättas av att pressen från penningpolitiken i omvärlden dämpas något nu när den amerikanska centralbanken i morgon väntas leverera sin första räntehöjning på nio år. Därtill går den europeiska centralbanken ECB lite försiktigare fram när det gäller att expandera penningpolitiken än vad som tidigare hade befarats.

– Riksbanken ser ut att få kämpa i motvind vad gäller inflationen även under nästa år. Men snabb tillväxt i svensk ekonomi och inflationsförväntningar närmare målet ökar manöverutrymmet. Nästa räntesteg ser därmed ut att bli en höjning, vilket enligt vår prognos kan komma redan innan nästa års slut, säger Elisabet Kopelman.