Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Gamla Liv höjer återbäringsräntan till 16 procent

Återbäringsräntan i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv höjs den 1 juli 2015 från 14 till 16 procent före skatt och kostnadsavdrag.

– Fortsatt framgångsrik kapitalförvaltning ger oss nu möjlighet att genomföra den andra höjningen av återbäringsräntan på kort tid. Återbäringsräntan ligger nu, i ljuset av de låga marknadsräntorna, på en mycket hög nivå. Hur den kommer att kunna fortsätta utvecklas beror på uppnådd avkastning, och bedömd framtida avkastning, inklusive den fortsatta utvecklingen av marknadsräntorna, säger vd Nils Henriksson. 

Under våren har de kunder inom privat pensionsförsäkring som fortfarande betalar in premier erbjudits nyteckna kapitalförsäkring i bolaget med motsvarande omfattning.

– Det är en åtgärd som vi vidtagit med anledning av den begränsade avdragsrätten och erbjudandet har mottagits positivt av kunderna, säger Nils Henriksson.

Den kollektiva konsolideringsgraden i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv var per den 31 maj 2015 127 procent och solvensgraden uppgick till 205 procent. Avkastningen under samma period uppgick till 6,2 procent och snittavkastningen under de senaste 5 helåren har varit 8,8 procent. Bolaget förvaltar 180 miljarder, brett diversifierat över aktier, obligationer, fastigheter och alternativa tillgångar.