Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB stärker insatserna för ett grönare samhälle

De globala klimatförändringarna är en av vår tids allvarligaste utmaningar. SEB inser vikten av att begränsa den genomsnittliga globala temperaturökningen till maximalt 2⁰ C. För att klara det krävs en övergång till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Därför har SEB nu stärkt sitt ställningstagande gällande klimatförändringar.

– SEB har beslutat att successivt minska exponering mot kol. Från och med nu kommer SEB inte att inleda nya affärsrelationer med företag med stor verksamhet i kolbrytning.  Detta är ytterligare ett steg på vår resa för att bidra till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp, säger SEB:s hållbarhetschef, Cecilia Widebäck West.

SEB kommer inte heller att finansiera nya kolkraftverk. Det kan övervägas endast om de använder teknik, såsom ”carbon capture”, som avsevärt minskar utsläppen av växthusgaser. Finansiering av miljöförbättringar i övergång från kol kan göras för befintliga kunder.

SEB:s ställningstagande för klimatförändringar skapades 2011, och utgör grunden för en dialog med våra kunder, portföljbolag och intressenter. Dokumentet klargör SEB:s ambition och åtgärder för att förbättra den egna klimatpåverkan.

Bakgrund och tidigare steg

Sedan länge gör SEB det möjligt för kunder att finansiera hållbara och förnybara energikällor liksom projekt för energieffektivisering. Ett exempel är genom gröna obligationer som SEB tog fram tillsammans med Världsbanken 2007 och där SEB är världsledande. Sedan starten har företag och organisationer kunnat finansiera miljöinvesteringar genom gröna obligationer till ett värde av totalt 10,3 miljarder dollar.

SEB har också under året tagit fram en grön obligationsfond, som vänder sig till småsparare och har lanserat en global hållbarhetsfond, som bygger på positivt urval. Det innebär att förvaltarna aktivt söker efter och överviktar företag som driver ett bra miljöarbete. 

Dessutom har SEB under de senaste tre åren finansierat vindkraftsprojekt i norra Europa med över 6 miljarder kronor. Ett grönt lån för hållbara bostäder har också givits ut.

SEB ser över och mäter regelbundet den energirelaterade låneportföljen, inklusive portföljen för projektfinansiering. Målet är att öka andelen förnyelsebar energi och minska den fossilrelaterade.

SEB stärker också arbetet i processerna för investeringar och portföljhantering. SEB har skrivit under Montreal Carbon Pledge, ett initiativ där investerare åtar sig att mäta och offentliggöra koldioxidavtryck i sina investeringsportföljer på årsbasis. Den första rapporten kommer att publiceras den 1 december 2015.

Läs SEB:s ställningstagande för klimatförändringar (på engelska)